دستورالعمل مرتبط با تأمین‌مالی جمعی

دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا منتشر شد

امروز (شنبه) در پی امضای تفاهمنامه میان وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی و تعاون و نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی، جهت تعریف مدل جدیدی برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا و توسعه تولید محصولات دانش بنیان، متن دستور العمل آن منتشر شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای اجرای بند (ب) ماده 18 بخش پنجم تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان،‌ دستورالعمل تأمین مالی جمعی به عنوان مدل جدیدی برای سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپا به قرار زیر است:

منبع

دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا

و مبادله تفاهم نامه میان وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، تعاون و وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت تعریف مدل جدیدی برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا و توسعه تولید محصولات دانش بنیان

جهت دسترسی به متن دستورالعمل به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/20754/