شفافیت برای رقابت‌پذیری اقتصاد

موضوعی جدیدی با توجه به مطلبی که از دکتر شیوا(رئیس شورای رقابت) مطالعه کردم به ذهنم رسید.

در اقتصاد از جمله مهم ترین دلایل مفاسد در بازار، انحصار(Monopoly) است. در صورتی که شفافیت در بازار وجود داشته باشد که در اینجا هم شفافیت سیاسی و هم شفافیت اطلاعاتی باید به کمک هم آیند از انحصار و مفاسدی که به دنبال آن می‌اید جلوگیری شده و رقابت حاصل میشود.
راهکار ضد انحصار علاوه بر نهادهای تنظیم گر،شفافیت است. در واقع حتی اگر نهادهای تنظیم گر قوی هم داشته باشیم اما بستر شفافیت وجود نداشته باشد این نهادها هم کارآیی لازم را نخواهند داشت.

لینک زیر یادداشت دکتر شیوا هست که اگر شفافیتی بنگریم این نتیجه را میتوان گرفت.
https://www.nicc.gov.ir/council/about-council.html

1 پسندیده

لینک یادداشت غیرفعال شده و در دسترس نیست.