در رابطه با دسته‌بندی فعالین شفافیت

الحمدالله شاهد حرکت‌های خوبی در راه تحقق شفافیت در کشور هستیم.تجربه‌های خرد و کلان در تعامل با مسائل و گروه‌ها و مجموعه‌های گوناگون ملی و محلی (در شهرستان‌های مختلف) که انشاالله می‌تواند راهگشای فعالان این عرصه باشد.

پاراگراف‌های زیر را برای توضیحات طولانی تر استفاده کنید، یا برای ایجاد راهنمای دسته‌بندی یا قوانین:

چرا مردم باید این دسته‌بندی را استفاده کنند؟ برای چه منظوری است؟

این دسته‌بندی چقدر با دسته‌بندی‌های موجود تفاوت دارد؟

موضوعات این دسته‌بندی باید شامل چه مواردی باشند؟

آیا به این دسته‌بندی نیاز داریم؟ آیا می‌توانیم این دسته‌بندی را با یک دسته‌بندی یا زیر‌دسته‌بندی دیگر ادغام کنیم؟