استانداردهای یک سایت پارلمانی

سند زیر که کار مشترک اتحادیه بین المجالس و دپارتمان اقتصاد سازمان ملل می‌باشد در تلاش است ویژگی‌های یک سایت پارلمانی مناسب را شرح دهد.

محورهایی که به آن پرداخته می‌شود:

[left]Content: General Information about Parliament[/left]
[left]Content: Information about Legislation, Budget, and Oversight[/left]
[left]Tools: Finding, Receiving, and Viewing Information[/left]
[left]Tools: Communication and Dialogue with Citizens[/left]
[left]Design: Usability, Accessibility, and Language[/left]
[left]Oversight: Management and Responsibilities[/left]

Guidelines for Parliamentary Websites.pdf (268.8 کیلوبایت)