بررسی تعارض منافع آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی

مدتی قبل بخشنامه‌ای توسط وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع صادر شد. جدای از قوت و ضعف این بخش نامه مسئله ای که در رسانه ها مطرح شد این بود که فردی که خود متهم به عدم شفافیت و تعارض منافع است، چطور از تعارض منافع صحبت می کند. در این پست اخبار و مطالبی در این خصوص درج خواهد شد.

1 Likes

1 Likes

مطلبی در این خصوص در مشرق نیوز:

اسناد شرکت های فرزندان عباس آخوندی

منبع:
mshrgh.ir/692655

3 Likes

:arrow_backward:️ سوال: #منافع_متعارض یعنی چه؟
:white_check_mark: جواب: یعنی در دو طرف میز، یک نفر نشسته باشد.

:arrow_backward:️ لطفاً با ذکر مثال شرح دهید:

1⃣ #منافع_متعارض یعنی فرزند آخوندی شرکت بیمه ای در مجموعه وزارت راه داشته باشد.
نقل از: مهر نیوز
https://goo.gl/iE3op9

2⃣ #منافع_متعارض یعنی جولان پسران آخوندی در وزارت راه و شهرسازی
نقل از: مشرق نیوز
https://goo.gl/JqNZuT

3⃣ #منافع_متعارض یعنی روایت شرمساری آخوندی و سياست هاي اتخاذ شده از سوي مسئولين وزارت راه و شهرسازي
نقل از: مشرق نیوز
https://goo.gl/KQV3rt

4⃣ #منافع_متعارض یعنی روایت قاضی پور در صحن علنی مجلس از تقسیم بیت المال
نقل از: باشگاه خبرنگاران جوان
https://goo.gl/VN1f5u

5⃣ #منافع_متعارض یعنی دریافت پاداش های نجومی در شرکت صدرا
نقل از: افکار نیوز
https://goo.gl/7vjqfe

:pushpin: #منافع_متعارض یعنی اینها، نه داشتن پروانه مهندسی توسط یک کارمند که خود وزارت راه آن را صادر کرده است.
#من_پروانه_ام_را_تحویل_نمیدهم

@akhondi_nezam

1 Likes