بررسی تعارض منافع آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی

مدتی قبل بخشنامه‌ای توسط وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع صادر شد. جدای از قوت و ضعف این بخش نامه مسئله ای که در رسانه ها مطرح شد این بود که فردی که خود متهم به عدم شفافیت و تعارض منافع است، چطور از تعارض منافع صحبت می کند. در این پست اخبار و مطالبی در این خصوص درج خواهد شد.

1 پسندیده

https://t.me/AbbasAkhoundi/160

1 پسندیده

مطلبی در این خصوص در مشرق نیوز:

اسناد شرکت های فرزندان عباس آخوندی

منبع:
mshrgh.ir/692655

3 پسندیده

:arrow_backward:️ سوال: #منافع_متعارض یعنی چه؟
:white_check_mark: جواب: یعنی در دو طرف میز، یک نفر نشسته باشد.

:arrow_backward:️ لطفاً با ذکر مثال شرح دهید:

1⃣ #منافع_متعارض یعنی فرزند آخوندی شرکت بیمه ای در مجموعه وزارت راه داشته باشد.
نقل از: مهر نیوز
https://goo.gl/iE3op9

2⃣ #منافع_متعارض یعنی جولان پسران آخوندی در وزارت راه و شهرسازی
نقل از: مشرق نیوز
https://goo.gl/JqNZuT

3⃣ #منافع_متعارض یعنی روایت شرمساری آخوندی و سياست هاي اتخاذ شده از سوي مسئولين وزارت راه و شهرسازي
نقل از: مشرق نیوز
https://goo.gl/KQV3rt

4⃣ #منافع_متعارض یعنی روایت قاضی پور در صحن علنی مجلس از تقسیم بیت المال
نقل از: باشگاه خبرنگاران جوان
https://goo.gl/VN1f5u

5⃣ #منافع_متعارض یعنی دریافت پاداش های نجومی در شرکت صدرا
نقل از: افکار نیوز
https://goo.gl/7vjqfe

:pushpin: #منافع_متعارض یعنی اینها، نه داشتن پروانه مهندسی توسط یک کارمند که خود وزارت راه آن را صادر کرده است.
#من_پروانه_ام_را_تحویل_نمیدهم

@akhondi_nezam

1 پسندیده

در اینکه تعارض منافع آقای آخوندی باید بررسی و مدیریت شود شکی نیست اما استدلال بکار رفته در این پیام نوعی مغالطه است که چون آخوندی گرفتار تعارض منافع است پس صلاحیت مدیریت تعارض منافعِ منِ نوعی را ندارد؛ مشخصا نویسنده از درک مناسبی نسبت به تعارض منافع برخوردار نبوده. چون تعارض منافع به خودی خود فساد نیست و لزوما راهکار مقابله با آن هم ممنوعیت/محدودیت نیست. در ثانی حتی اگر مصادیق فساد عینی هم آورده میشد نافی مدیریت تعارض منافع سازمان نظام مهندسی نبود. به نظر میرسد هدف از نشر اینگونه اخبار، ایجاد فشار برای عدم پیگیری مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی بوده باشد.

1 پسندیده

به نظر می رسد که در مورد آقای آخوندی تعارض منافع از شکل اتحاد قاعده گذار و مجری رخ داده باشد. در مورد ایشان نه تنها خانواده ایشان در بخش مسکن و ساخت‌وساز فعالیت دارند بلکه خود آقای آخوندی نیز یک انبوه‌ساز معروف هستند.(اشتغال همزمان یا حتی درب گردان)
از طرفی حتی اگر آقای آخوندی در نحوه تنظیم ابلاغیه تعارض منافع هم دچار خطا نشده باشد لکن این اتفاق در منظر عمومی به صورت فساد درک شده است (تضعیف اعتماد عمومی).