شفافیت و مفاهیم آن در کلام دیگران

تلاشی برای گردآوری سخنان افراد سرشناس دیگر پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط

لطفا مطالب استخراج شده، حتما با ذکر تاریخ و منبع باشد که برای همگان به خوبی قابل استناد و استفاده باشد …

نظر جولیان آسانژ ( موسس ویکی لیکس)؛
شفافیت حکومت به کاهش فساد منجر می‌شود.

1 پسندیده

toby-2

شفافیت و حاکمیت قانون به عنوان معیار

Government must be open, honest and **transparent**