ویژگی‌های خاص شفافیت

  • ساده بودن : موضوعی ساده و همه فهم است و میتوان گفت هشتاد درصد مفاهیم آن راحت بوده بر خلاف سایر مسائل کشور و راه‌حل های آن که عمدتاً پیچیده اند.

  • جذابیت: این موضوع برای مردم و رسانه‌ها بسیار جذاب است.

  • قابل عرفی شدن: به دلیل ساده و جذاب بودن قابلیت بالایی برای ارتباط عامه مردم با شفافیت وجود دارد.

  • فراجناحی: این موضوع مربوط به جناح خاصی نیست بلکه مسئله کل کشور است که شامل گروه‌ها و افراد مختلف میشود.

  • گلوگاه کشور: چون شفافیت زیرساخت پاسخ به مسائل مختلف کشور است و از طرفی در ایران مورد غفلت واقع شده بنابراین امروزه گلوگاه و نیاز فوق العاده‌ی کشور محسوب می‌شود.

  • وسعت: شفافیت به عنوان زیرساخت بسیاری از مسائل کشور را دربرمیگیرد و وسعت آن بالاست. از مجلس و شهرداری گرفته تا وزارت ‌خانه‌های مختلف مثل آموزش‌عالی و نیرو و…

  • گسترش سریع و آسان: از طریق راهکار «شفافیت داوطلبانه» گسترش شفافیت چه برای نهادها و چه افراد بسیار سریع، قابل تحقق است چرا که کم هزینه، آسان و بدون قانون میتواند عملیاتی شود. در برخی تجربیات جهانی مانند مجلس ایالات متحده امریکا شفافیت نمایندگان با شفافیت داوطلبانه سه نفر آغاز شده است.

  • گمشده‌ی مسئولین: در بسیاری موارد پس از صحبت با مسئولین خودشان اذعان کرده اند که شفافیت گمشده آنها و جواب مسائل و مشکلات کشور است.

  • حتمی و ناگزیر بودن: شفافیت در حال آمدن است و حتماً محقق می‌شود و راه گریزی ندارد بنابراین برنده کسی است که زودتر از بقیه این مهر به پیشانی‌اش بخورد. این مسئه موجب ترغیب بیشتر مسئولان میشود.

1 پسندیده