منابع فارسی در حوزه شفافیت امور خیریه

بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت برخیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت

951115 - Kheyre Mandegar - Morattab _ Yavary.pdf (724.2 کیلوبایت)

1 پسندیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان

چکیده مقاله:
در دنیای امروز کشورهای توسعه یافته به اهمیت سازمان های غیرانتفاعی در جامعه و نقش آن در اقتصاد و بهبود توسعه پایدار پی برده اند از این رو با وضع قوانین جدید و مترقی سعی کرده اند تا بهترین استفاده را از ظرفیت سازمان های غیرانتفاعی ببرند. موسسات خیریه و عام المنفعه یکی از زیرمجموعه های سازمان های غیرانتفاعی محسوب میشوند. این موسسات در کنار تمام مزایا و جنبه های مثبتی که دارند اما در برخی اوقات به علت نبود نظارت کافی، به محلی برای انواع مفاسد اقتصادی تبدیل شده اند. متاسفانه در کشور ما دولت نظارتی منسجمی بر موسسات خیریه خصوصی ندارد. این در حالی است که نظارت بر موسسات خیریه در کشورهای توسعه یافته به صورت موثر و هدفمند صورت میگیرد که یکی از این کشورها که نظارت درستی بر موسسات خیریه دارد کشور انگلستان است. از این رو با توجه به موارد گفته شده تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی نظارت بر موسسات خیریه ایران وانگلستان و تبعات آن پرداخته است. در واقع هدف اصلی در این تحقیق آن است که به بررسی تفاوت ها و تشابهات وضعیت نظارت بر موسسات خیریه در دو کشور ایران و انگلستان بپردازد. این پژوهش به روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه ای و علمی موجود صورت انجام شد و نتایجی که حاصل شد موید این مطلب است که کشور ما نسبت به انگلستان نظارت منسجم و درستی بر موسسات خیریه ندارد که با مرور ادبیات و پیشینه پژوهشی مشخص شد این عدم نظارت منسجم باعث عدم شفافیت، پاسخگویی این موسسات و همچنین کاهش اعتماد عمومی مردم به این موسسات و در نهایت بروز برخی مفاسد اقتصادی من جمله کلاهبرداری،پولشویی، فرار از مالیات و خیانت در امانت می گردد.

image

image

نویسندگان:
میلاد مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید زرندی - استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

مقاله خیریه ها، دکتر زرندی.pdf (308.6 کیلوبایت)

میلاد مرادی در تجارت نیوز:

آشفته بازار خیریه‌ها؛ سواستفاده یا فساد تمام عیار؟!

سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات خیریه، دارای تاثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.

گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سواستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل شوند. تجارت‌نیوز، با دعوت از صاحب‌نظران این حوزه، اقدام به برگزاری یک میزگرد کرده است. تا زوایای این قضیه از منظر کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

tejaratnews.com/آشفته-بازار-خیریه‌ها؛-سواستفاده-یا-فس