منابع فارسی مرتبط با حوزه دولت به مثابه پلتفرم

جمع‌آوری مقالات مرتبط با حوزه دولت به مثابه بستر…

دولت به مثابه بستر اطلاعاتی و فناوری زنجیره بلوکی

نویسنده: کیومرث اشتریان

منبع

1 پسندیده

دولت های آینده به مثابه پلتفرم

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی- فهیمه لسان طوسی*- پلتفرم ها نقاط کانونی هستند که انواع متنوع و متعددی از بازیگران را دریک محیط مشترک درگیر می سازند و می توانند به عنوان نوعی از زیرساخت ها تعبیر شوند که توسط بازیگران متعدد برای بهبود و توسعه تسهیلات و در دسترس عموم قرار دادن آن ها شکل می‌گیرند.

ایده ی پلتفرم اساساً از موضوع وب 2.0 گرفته شده که قابلیت ایجاد اجتماعات برخط و ارتباط دادن مردم را دارد و از جمله مظاهر اجتماعی آن می توان به توسعه ی مشارکت (دولت الکترونیکی، ویکی ها و حکمرانی الکترونیکی) و قابلیت های توسعه ی دموکراسی (مانند رأی گیری الکترونیکی)(1) اشاره کرد. ایده دولت به عنوان پلتفرم یک جنبش همه‌جانبه و اِعمال اصلاحات متداول نیست؛ بلکه بیش‌تر فلسفه‌ای برای فعالیت دولت بر اساس مجموعه‌ای از اصول و ایده‌هاست که این اصول ممکن است در بافت‌ها و کشورهای متعدد، مظاهر متفاوتی داشته باشد.

در این نوشتار، در اصل، بحثی مقدماتی درباره معنا و مفهوم این ایده و کارکردهای دولت به مثابه پلتفرم برای آشنایی کلی مخاطبان با این مفهوم آینده نگرانه مطرح شده است.

منبع

2 پسندیده

یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال

مركز پژوهش های مجلس شوراي اسلامي

یکپارچگی_اطلاعات_و_اصلاح_ساختاری.pdf (2.4 مگابایت)

1 پسندیده

https://blog.uid.ir/2019/04/29/اصل-فقط-یک-بار-در-اروپا-چیست-؟/

https://jarfaa.ir/تفکر-پلتفرمی-لازمۀ-دولت-پلتفرمی/

https://jarfaa.ir/رویکرد-پلتفرمی-مفاهیم-و-تعاریف-پلتفرم/

https://jarfaa.ir/موج-فناوری-و-فرصتی-به-نام-پلتفرم/

https://jarfaa.ir/پلتفرم؛-پیشران‌ها-و-روندها/

2 پسندیده