مروری بر سیاست‌‌ها و تجربیات مبارزه با فساد در کشورهای نوردیک

مروری بر #گزارش
Empirical Study of #Anti_Corruption Policies and Practicies in Nordic Countries

این گزارش، به بررسی سیاست‌ها و تجربه‌های عملی مبارزه با #فساد در کشورهای نوردیک (اسکاندیناوی و اقیانوس اطلس) می‌پردازد.

نوردیک شامل کشورهای ایسلند، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد و همچنین قلمروهای خودمختار جزایر الند، گرینلند و فاروئه را شامل می‌گردد، اما این گزارش فقط به 5 کشور مذکور پرداخته است.

در ادامه و طی چند مطلب گزیده‌هایی این گزارش را مرور خواهیم کرد.

دانلود متن کامل از: https://t.me/transparency4iran/474

1 پسندیده

2 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: تجربه‌های مبارزه با فساد