فهرست شوراها و مجامع کشور

در این موضوع به بررسی انواع شوراهای کشور میپردازیم تا بتوانیم دقیقتر بر موضوع شفافیت و تعارض منافع این نهادها متمرکز شویم.

شوراهای عالی کشور که تاکنون احصاء شده
اگر مورد دیگری یافتید به این لیست اضافه کنید:
اصطلاحا به شورایی شورای عالی گفته میشود که رئیس جمهور و یا معاون اول وی ریاست آن شورا را بر عهده داشته باشد.

البته از نظر دکتر خسرو پناه:‌

برای شوراهای عالی تعریف صحیح و یکسانی، چه از نظر قانونی و اجرایی و چه از نظر سازمانی، وجود ندارد. نتیجه‌ای که نبود تعریف دقیق، منطقی و قانونی از جایگاه و وظایف شوراهای عالی در پی دارد، این است که نه فرد یا دستگاه مشخصی به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ‌گوی تصمیمات شورای عالی می‌شود و نه مجلس به‌عنوان قوه‌ی نظارتی نظام، امکان مطالبه از شوراهای عالی را دارد.

و از نظر کتاب حقوق شوراهای اداری:

در حقوق ایران هیچ تمایز خاص و دقیقی میان مفهوم شورای عالی و شورای عادی وجود ندارد. آنچه که بدوا به ذهن متبادر میشود آن است که شورای عالی در راس مجموعه ای از شوراها قرار دارد.

 1. شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44
 2. شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال
 3. شورای عالی المپیادهای دانشجویان علوم پزشکی
 4. شورای عالی آمار
 5. شورای عالی توسعه قضایی
 6. شورای عالی تهیه کنندگان
 7. شورای عالی حوزه‌های علمیه
 8. شورای عالی خرما
 9. شورای عالی صنایع دریایی
 10. شورای عالی طنز
 11. شورای عالی قرآن
 12. شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی
 13. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
 14. شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی
 15. شورای عالی مشورتی گمرک
 16. شورای عالی موسیقی صدا و سیما
 17. شورای عالی نظارت و بازرسی
 18. شورای عالی ورزش
 19. شورای عالی اقتصاد
 20. شورای عالی انرژی اتمی
 21. شورای عالی پول و اعتبار
 22. شورای عالی اجرایی بهداشت کشور
 23. شورای عالی اداری
 24. شورای عالی استاندارد
 25. شورای عالی استانداری
 26. شورای عالی استان‌ها
 27. شورای عالی اشتغال
 28. شورای عالی اطلاع رسانی
 29. شورای عالی اطلاعات و جهانگردی
 30. شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
 31. شورای عالی الکترونیک
 32. شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات
 33. شورای عالی امنیت ملی
 34. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
 35. شورای عالی انرژی
 36. شورای عالی انرژی اتمی
 37. شورای عالی انفورماتیک کشور
 38. شورای عالی انقلاب فرهنگی
 39. شورای عالی اوقاف
 40. شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی
 41. شورای عالی آب
 42. شورای عالی آموزش و پرورش
 43. شورای عالی آموزش‌های علمی – کاربردی
 44. شورای عالی بانک‌ها
 45. شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف
 46. شورای عالی برنامه ریزی
 47. شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 48. شورای عالی بورس
 49. شورای عالی بهداشت
 50. شورای عالی بیمه
 51. شورای عالی پژوهش ‌های علمی کشور
 52. شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی
 53. شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی
 54. شورای عالی تامین اجتماعی
 55. شورای عالی تصادفات
 56. شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
 57. شورای عالی ثبت
 58. شورای عالی جوانان
 59. شورای عالی حج و زیارت
 60. شورای عالی حفاظت آثار باستانی
 61. شورای عالی حفاظت محیط زیست
 62. شورای عالی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
 63. شورای عالی دفاع و امنیت
 64. شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
 65. شورای عالی زیست فناوری
 66. شورای عالی سازمان بنادر و کشتریانی
 67. شورای عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
 68. شورای عالی سپاه
 69. شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر
 70. شورای عالی سرمایه گذاری
 71. شورای عالی سلامت کشور
 72. شورای عالی سلامت و شورای عالی کیفتی ایران خودرو
 73. شورای عالی شرکت ملی نفت ایران
 74. شورای عالی شرکت‌های دولتی
 75. شورای عالی صادرات
 76. شورای عالی صنایع
 77. شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران
 78. شورای عالی صنعت دریانوردی
 79. شورای عالی طرح‌های انقلاب
 80. شورای عالی عشایری
 81. شورای عالی عمران مرزها
 82. شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی
 83. شورای عالی فرهنگ و هنر
 84. شورای عالی فضایی
 85. شورای عالی فولاد
 86. شورای عالی کار
 87. شورای عالی کمیته ملی المپیک
 88. شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران
 89. شورای عالی مالیاتی
 90. شورای عالی معادن
 91. شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
 92. شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی
 93. شورای عالی نظارت و کنترل مهاجرت
 94. شورای عالی نقشه برداری کشور
 95. شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای
 96. شورای عالی هماهنگی ترابری
 97. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
 98. شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی
 99. شورای عالی هواپیمایی کشوری
 100. شورای عالی هنر
 101. شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV
 102. شورای عالی فناوری اطلاعات
 103. شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو
 104. شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
4 Likes

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116001224

“باید توجه داشت که گرچه اکثر این شوراها با نام «شورای عالی» معرفی می‌شوند، اما تعدادی نیز علی‌رغم نداشتن عنوان «شورای عالی»، به علت حضور رئیس قوه‌ی مجریه (به‌عنوان رئیس شورا) و برخی وزرا یا نمایندگان مجلس و قوه‌ی قضائیه، در واقع شورای عالی محسوب می‌شوند. وجه مشترک همه‌ی آن‌ها این است که ذیل قوه‌ی مجریه قرار دارند و به ریاست قوه‌ی مجریه یا معاون اول وی فعالیت می‌کنند و ترکیبی از مسئولان رده‌بالا یا نمایندگانی از قوای سه‌گانه را شامل می‌شوند.”

2 Likes

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب ادغام دبیرخانه شوراها

‎‎‎‎الف) دبیرخانه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی با ادغام دبیرخانه شوراهای زیر تشکیل می‌شود:
‎‎‎‎1. شورای اقتصاد
‎‎‎‎2. شورای عالی اشتغال
‎‎‎‎3. شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
‎‎‎‎4. شورای عالی صادرات
‎‎‎‎5. شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی
‎‎‎‎6. شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی
‎‎‎‎7. هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی
‎‎‎‎8. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
‎‎‎‎9. شورای پول و اعتبار
‎‎‎‎10. شورای عالی بیمه
‎‎‎‎11. شورای عالی الگوی مصرف

ب) دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری
با ادغام دبیرخانه شوراهای زیر تشکیل می‌شود:
‎‎‎‎1. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
‎‎‎‎2. شورای عالی فناوری اطلاعات
‎‎‎‎3. شورای عالی اطلاع‌رسانی
‎‎‎‎4. شورای عالی قضایی
‎‎‎‎5. شورای انرژی اتمی
‎‎‎‎6. شورای عالی امنیت فضا تبادل اطلاعات کشور
‎‎‎‎7. شورای عالی آموزش و پرورش
‎‎‎‎8. شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی
‎‎‎‎9. شورای عالی انفورماتیک
‎‎‎‎10. شورای عالی علمی کاربردی
‎‎‎‎11. شورای عالی زیست فناوری
‎‎‎‎12. شورای عالی استاندارد

ج) دبیرخانه شوراهای

 1. عالی آب
  ‎‎‎‎2. عالی انرژی
  ‎‎‎‎3. عالی حفاظت محیط‌زیست
  ‎‎‎‎در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ادغام می‌شوند.

‎‎‎‎د) دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت ادغام می‌شود.

1 Likes

شورای پول و اعتبار حذف می‌شود

دولت نهم قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، نام شورای پول و اعتبار را حذف کند.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستور کاهش تعداد شورای عالی کشور را به کمترین حد ممکن صادر کرده است.

1 Likes

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها

از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد…

شوراهای منحل شده:

 • شورای انرژی اتمی
 • شورای عالی زیست فناوری
 • شورای عالی علمی-کاربردی
 • شورای عالی الگوی مصرف
 • شورای عالی صادرات
 • شورای امور اداری و استخدامی کشور
 • شورای عالی هواپیمایی کشوری
2 Likes

ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی ایراد دارد

دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی به صورت مشروح به بررسی نقاط ضعف و قوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و چگونگی راهبری قرارگاه فرهنگی کشور از سوی این شورا پرداخت.

با تعریفی که ارائه کردید، بعید شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه (مورد 52) جزو شوراهای عالی مد نظر شما باشه.
اینطور نیست؟

در همین گزارش:

 • برای شوراهای عالی تعریف صحیح و یکسانی، چه از نظر قانونی و اجرایی و چه از نظر سازمانی، وجود ندارد. نتیجه‌ای که نبود تعریف دقیق، منطقی و قانونی از جایگاه و وظایف شوراهای عالی در پی دارد، این است که نه فرد یا دستگاه مشخصی به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ‌گوی تصمیمات شورای عالی می‌شود و نه مجلس به‌عنوان قوه‌ی نظارتی نظام، امکان مطالبه از شوراهای عالی را دارد.

 • جایگاه شوراهای عالی باید طبق اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین مجلس به دولت داده است، تعیین شود، نه آنکه مصوبات شورای عالی برتر از قانون مجلس فرض شود.ثانیاً باید تعداد شوراهای عالی مهندسی گردد تا از تعداد بیش از حد و تداخل در حوزه‌ی کاری آن‌ها جلوگیری شود. ثالثاً باید شرح وظایف شوراها مشخص شود و مورد پذیرش نخگبان سیاسی قرار بگیرد تا برداشت‌های متفاوت از وظایف شوراهای عالی بیان نگردد. بدیهی است که شرح وظایف شوراهای عالی مبتنی بر اصول قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تعریف خواهد شد.

1 Likes

فهرست تمام شوراهای دارای شأن قانون‌گذاری در کشور

شماره

نام شورا

ریاست

مبنای قانونی

آخرین جلسه تشکیل شده

1

شورای عالی آب

رئیس جمهور

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مجلس)/ سال 79

آذر 93

2

شورای عالی اداری

رئیس جمهور

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مجلس)/ سال 79

تشکیل منظم

3

شورای اقتصاد

رئیس جمهور

قانون برنامه و بودجه (مجلس شورای ملی)/  سال 51

تشکیل منظم

4

شورای عالی اقیانوس شناسی کشور

وزیر راه و شهرسازی

قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور (مجلس)/ سال 70

-

5

شورای عالی استاندارد

رئیس جمهور

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مجلس)/ سال 71

اسفند 93

6

شورای عالی استانها

انتخابی

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مجلس)/ سال 75

تشکیل منظم

7

شورای عالی اشتغال

رئیس جمهور

قانون تشکيل شوراي عالي اشتغال (مجلس)/ سال 77

آذر 93

8

شورای عالی اطلاع رسانی

رئیس جمهور

آئین‌نامه شورای عالی اطلاع رسانی (شورای عالی انقلاب فرهنگی)/سال 77

-

9

شورای عالی آمار

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون مرکز آمار ایران (مجلس شورای ملی)/ سال 53

خرداد 94

10

شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور

معاون اول رئیس جمهور

مصوبه تشکیل شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (هیئت دولت)/ سال 82

-

11

شورای عالی امنیت ملی

رئیس جمهور

اصل 176 قانون اساسی/ سال 68

تشکیل منظم

12

شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

رئیس جمهور

مصوبه تشکیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (هیئت دولت)/ سال 82

-

13

شورای عالی آموزش و پرورش

رئیس جمهور

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش (شورای عالی انقلاب)/ سال 58

تشکیل منظم

14

شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس جمهور

فرمان حضرت امام (ره)/ سال های 59 و 63

تشکیل منظم

15

شوراي عالي انفورماتيك كشور

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور

لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور (شورای انقلاب)/ سال 59

-

16

شورای عالی انرژی

رئیس جمهور

قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تشکیل شورای عالی انرژی کشور (مجلس)/ سال 81

اسفند 92

17

شورای عالی بورس

وزیر اقتصاد

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مجلس)/ سال 84

تشکیل منظم

18

شورای عالی بیمه

رئيس كل بيمه مركزي ايران

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و  بيمه گري (مجلس شورای ملی)/ سال 50

تشکیل منظم

19

شورای عالی بیمه خدمات درمانی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مجلس)/ سال 73

-

20

شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی

رئیس جمهور

-

اردیبهشت 93

21

شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی

قانون بانکی و پولی کشور (مجلس شورای ملی)/ سال 39

تشکیل منظم

22

شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

رئیس جمهور

تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی (هیئت دولت)/ سال 93

اردیبهشت 94

23

شوراي عالي توسعه قضايي

رئیس قوه قضائیه

اساسنامه شوراي عالي قضايي (داخلی قوه)/  سال 81

-

24

شورای عالی حج و زیارت

رئیس جمهور

لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت (شورای انقلاب)/سال 58

اردیبهشت 94

25

شورای عالی جوانان

رئیس جمهور

اهداف، سیاستها و وظایف و اساسنامه شورای عالی جوانان (شورای عالی انقلاب فرهنگی)/ سال 71

شهریور 93

26

شورای عالی حفاظت محیط زیست

رئیس جمهور

قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مجلس)/ سال 71

دی 93

27

شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

رئیس جمهور

(شورای عالی اداری)/ سال 82

-

28

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

رئیس جمهور

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مجلس)/سال 83

اسفند 93

29

شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

رئیس جمهور

قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مجلس)/ سال 83 و 89

-

30

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

وزیر راه و شهرسازی

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مجلس شورای ملی)/ سال 51

تشکیل منظم

31

شوراي عالي صنايع دريايي کشور

رئیس جمهور

قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي (مجلس)/ سال 87

آبان 92

32

شورای عالی فضای مجازی

رئیس جمهور

فرمان مقام معظم رهبری/ سال 90

اسفند 93

33

شورای عالی قرآن

 

معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری

فرمان مقام معظم رهبری/ سال 70

-

34

شورای عالی فضایی

رئیس جمهور

قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (مجلس)/ سال 83

اسفند 89

35

شورای فرهنگ عمومی کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

(شورای عالی انقلاب فرهنگی)/ سال 64

تشکیل منظم

36

شورای عالی فناوری اطلاعات

رئیس جمهور

قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (مجلس)/ سال 83

اسفند 93

37

شورای عالی فنی

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور (شورای انقلاب)/سال 58

-

38

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

رئیس جمهور

قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري (مجلس)/ سال 83

دی 93

39

شورای عالی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قانون‌ کار (مجلس)/ سال 69

اسفند 93

40

شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي

منصوب از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی (شورای عالی انقلاب فرهنگی)/ سال 66

 

41

شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

رئیس جمهور

-

بهمن 93

42

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

رئیس جمهور

قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (مجلس)/ سال 82

-

43

شورای عالی نقشه برداری

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور

مصوبه وظایف و اختیارات شورای عالی نقشه برداری کشور و همچنین اعضای شورا (هیئت دولت)/ سال 61

بهمن 93

44

شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه

دستورالعمل تشكيل این شورا (داخلی قوه)/ سال 86

-

45

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

وزیر راه و شهرسازی

آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مجلس شورای ملی)/ سال 53

خرداد 94

46

 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

معاون وزیر کشور

قانون‌ تاسیس‌ شورای‌عالی‌ هماهنگی‌ ترافیک‌ شهرهای‌ کشور (مجلس)/ سال 72

تشکیل منظم

جمع بندی:
 • 27 شورا به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و 13 شورا نیز به ریاست یکی از اعضای هیئت دولت تشکیل می شود.

 • 32 شورا براساس قانون اساسی، قوانین مجلس یا فرامین رهبری و مابقی براساس مصوبات هیئت دولت، قوه قضاییه، شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده اند.

4 Likes

همینطوره، تشکر

http://nasserzangbari.com/دستورالعمل-تشكیل-شورای‌عالی-نظارت-و-ب/

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:
ـ رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)
ـ معاون اول قوه قضاییه
ـ رئیس دیوان عالی کشور
ـ دادستان کل کشور
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی

1 Likes

پژوهشنامه: شوراها: چالش‌ها و کارکردها
این پژوهشنامه شامل شش مقاله در رابطه با شناخت شوراها از لحاظ قانونی و اجتماعی و همچنین بررسی فرصتها و چالش‌های شوراهای کشور می‌باشد.

شامل مقالات:

 1. بررسی جامعه شناختی شوراهای اسلامی با رویکرد کیفی نظریه بنیانی
 2. بررسی جامعه شناختی موانع ساختاری و کنشی شوراهای اسلامی در ایران
 3. شوراها در آیینه قانون
 4. هویت شوراهای محلی: مشکل الگویابی و جایگاه قانونی
 5. بررسی فرصت‌ها، آسیب‌ها، چالش‌ها و راه‌های توانمند‌سازی شوراهای اسلامی شهر و روستا
 6. شوراهای اسلامی و چالش‌های پیش رو

دانلود کنید=»
شوراها چالشها و کارکردها.pdf (1.1 مگابایت)

1 Likes

شوراها واقعا زياد هستند حتي در مسائل جزئي مثل «شوراي عالي خرما» يا «شوراي عالي طنز» و «شوراي عالي تصادفات»

1 Likes

سازوکار ایجاد یک شورای عالی به چه صورت هست؟
آیا مصوبه از مجلس می‌خواد؟

در حقوق ایران هیچ تمایز خاص و دقیقی میان مفهوم شورای عالی و شورای عادی وجود ندارد. آنچه که بدوا به ذهن متبادر میشود آن است که شورای عالی در راس مجموعه ای از شوراها قرار دارد. در حالی که قید «عالی» برای برخی از شوراها حکایت از اهمیت آن شورا می‌نماید. لذا در حقوق سازمانهای اداری فرانسه شورای عالی یک مفهوم تکنیکی و جغرافیایی است. در این کشور شوراهای عالی در راس شوراهای عادی و منطقه ای قرار میگیرند. برای مثال میتوان به ساختار شورای عالی آموزش در وزارت ملی آموزش و شورای عالی بهداشت عمومی که در راس کمیته‌های بهداشت قرار دارد، اشاره نمود.

حقوق شوراهای اداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری،‌ ص73

1 Likes

لیست و تعریف شوراهای عالی کشور در این پست تکمیل شد:

1 Likes

قانونی داریم با عنوان «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی»؛ ما که تعیین وضعیتی اساسی در آن نمی‌بینیم.
قضیه آن بوده که:
رئیس جمهور احمدی نژاد شوراهای عالی را ادغام شدیدی میکند که مجلس این را قبول نداشت؛ در این راستا اقدام به وضع این قانون می‌کند و می‌گوید این 18 شورا «کمافی‌السابق» هستند ( در کنار شوراهای عالی دیگر!).

لینک قانون تقدیم میشود:
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

2 Likes

تشکر اما مرحمت میکنید بیشتر توضیح بدید. بنده از قانون چیزی متوجه نمیشم

آغاز به کار پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون شفافیت شورای عالی استانها

امروز 13 شهرویور 98 در نشست شورای عالی‌ استان‌ها، پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون شفافیت این شورا آغاز به کار کرد.
shafaf.shoraha.org.ir
با همکاری کمیته شفافیت شورای شهر تهران، دستاوردهای تحقق شفافیت در شوراها و شهرداری‌های شهرهای کشور طی دو سال اخیر، در این وبسایت گردآوری شده است.

:white_check_mark: اطلاعات این وبسایت نشان می‌دهد شوراهای شهر منتخب در انتخابات ۹۶ و شهرداری‌های‌ تحت نظارت‌شان، ظرف تنها دو سال پیشگام تحقق شفافیت در کشور بوده‌اند، تلاش ارزشمندی در شهرهای کوچک و بزرگ که کمتر دیده شده است.

:small_orange_diamond: شفافیت شوراها:
bit.ly/2lZJRzn

:small_orange_diamond: مصوبات مرتبط با شفافیت در شوراها:
bit.ly/2lDHbad

:small_orange_diamond: شفافیت در شهرداری‌ها:
bit.ly/2jXhRvu

:small_orange_diamond: وبسایت‌های شفافیت شهرداری‌ها:
bit.ly/2kiigsQ

:white_check_mark: از همه اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور دعوت می‌کنم در تکمیل و به روزرسانی محتوای این وبسایت مشارکت کنند تا علاوه بر به اشتراک گذاشتن تجربیات شهرهای مختلف در تحقق شفافیت، شبکه حمایت‌گران از شفافیت در شهرهای سراسر کشور فعال شود.
@baharvin

1 Likes