دستیابی به مشروح مذاکرات شورای نگهبان

پژوهشکده شورای نگهبان در همتی قابل تقدیر، اخیرا اقدام به چاپ تدریجی کتب مشروح مذاکرات شورای نگهبان نموده است. یک ویژگی مهم این انتشار هم، انتشار همزمان فایل‌های pdf این کتب، در کنار نسخه‌ی چاپی بوده است. در این مطلب تلاش کرده‌ام دستیابی به آنها را تسهیل نمایم:

  • کتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان (1359) [چاپ اول]» از این لینک
  • كتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان (1359) [چاپ دوم، ويرايش اول]» از این لینک
  • کتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان (سال 1360)» از این لینک
  • كتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1392، بخش اول ( فروردين تا شهريور)» از این لینک
2 پسندیده

پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار کتاب مشروح مذاکرات نیمه اول سال ۹۲ این شورا، گام بلندی در راستای شفافیت و تحقق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برداشت و شورای نگهبان را در صدر نهادهای کشور در زمینه شفافیت و اعطای حق دانستن مردم قرار داد.

farda.fr/002dX0

1 پسندیده