سازمان‌ها و موسسات بین المللی متصدی تعارض منافع

در اینجا موسسات و یا سازمانها و یا بخشهای دولتی مسئول پیشگیری و مدیریت تعارض منافع جمع آوری می گردد.

2 Likes

یکی از پاسخ‌های سیستم حکومتی ایالات متحده به رسوایی واترگیت در حدود 40 سال پیش ایجاد اداره
United States Office of Government Ethics بوده است. مسئولیت این اداره پیشگیری از تضاد منافع در دستگاه اجرایی است.
وظایف اصلی OGE عبارتند از:

. ایجاد استانداردهای رفتاری برای شاخه اجرایی؛

. پیشنهاد قانون و نظیمات در مورد صدور حکم در زمینه تضاد منافع،

. ایجاد چارچوب برای سیستم های افشای عمومی و محرمانه برای کارمندان هیات مدیره اجرایی؛

. توسعه برنامه های آموزشی و کارگاهی برای استفاده توسط مقامات و کارکنان بخش اخلاق اداری در قوه مجریه؛

. اطمینان از این که برنامه های مربوط به اخلاق اداری در آژانس ها به خوبی پیشرفت می‌کند، حمایت از آنها و بازبینی کار آنها

وبسایت این اداره حاوی اسناد و اطلاعات ارزشمندی است: https:// www.oge.gov

علاوه بر این در یوتیوب کانالی مربوط به آموزش‌های مربوط به مأموریت‌های این اداره وجود دارد:

رسوایی واترگیت مربوط به انجام شنود از کنگره ملی دموکرات ها با دستور رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون و همچنین برکناری مقامات قضایی توسط رئیس جمهور در رابطه با تحقیقات در این زمینه بوده است. این واقعه که به رسوایی از آن یاد می شود موجب ایجاد موج رسانه ای در دنیا شد و بر ایجاد بسترهای نوین مبارزه با فساد در آمریکا کمک کرد.
استفاده حکومت آمریکا از این رسوایی برای اصلاح ساختارهای خود بسیار آموزنده است. مشابه این وقایع در کشور ما وجود دارد(شنود از نماینده مجلس، فسادهای مالی،‌ورشکستگی صندوق‌های مالی، دست درازی دولت به جیب مردم برای حل مشکلات مالی خود و…)، آیا ما نیز عبرت گرفته ایم؟ أفلا یتدبرون؟