در رابطه با دسته‌بندی دولت به مثابه پلتفرم

استعاره‌ی جدیدی که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پا به عرصه‌ی حکمرانی گذاشته است بیش از همه‌ چیز به شفافیت گره خورده است.
در این بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون این بحث می‌پردازیم.
اگر سوالی داشتید می‌توانید از آقای یخچالی ( @Yakhchali ) که تز دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بپرسید.