کاریکاتورهای مرتبط با شفافیت

جمع‌آوری کاریکاتورهای مرتبط با شفافیت در رسانه‌های مختلف.
در صورت امکان لینک رسانه‌ی منتشرکننده را نیز درج بفرمایید.

VarveG20150322_low

شفافیت و حاکمیتِ باز در پُشتِ قلعه های بلند و مستور از انظار به دست نمی آید.

3 پسندیده

cartoon-transparency

1 پسندیده

IMG_3577

3 پسندیده

2 پسندیده

3 پسندیده

bf-g7ergwkf

2 پسندیده

VarveG20150318_low

2 پسندیده