نظارت عمومی(گزارشگری تخلف) در کلام بزرگان

در اینجا سخنان و نظرات بزرگان در خصوص نظارت و حسابرسی عمومی جمع آوری می گردد.

1 Likes

انسان در نگرش اسلام
شهید آیت الله بهشتی

هر فرد انسان و جامعه انسان نیازمند است به محاسبه و مراقبه. تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام پیشین این است که یک یک شما برادران و خواهران باید حسابرس و حسابکش خودتان و جامعه تان و حکومتتان باشید. و قانون اساسی تان برای این و بر این اساس تنظیم شده که به شما امکان #رسیدگی #حسابرسی و #حسابکشی را بدهد و وقتی ما می توانیم بگوئیم با یک نظام جا افتاده تر سروکار داریم که شیوه ها و راهها. و وسائل این حسابرسی و حسابکشی را نظام فراهم کند. بی شک باید راهها تازه و کاملتر و آسانتر عملی تر و موثرتر برای این حسابرسی و حسابکشی در برابر همه انسانهای ما هر مرد و زن مسلمان ما باز شود تا بتوانیم بگوئیم: “المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر”.

منبع: سایت باشگاه اندیشه
به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۸۸/۰۴/۰۲

2 Likes

در بیانات اخیر مقام معظم رهبری(97/5/22) نکته ای بود که در واقع میتوان کارآمدی و تایید گزارشگری فساد توسط مردم را برداشت کرد:

دستگاه‌های نظارتی هم بایستی با قوّت و با چشم باز در میدان باشند؛ هم دستگاه‌های اطّلاعاتی، هم دستگاه‌های نظارتی مربوط به قوّه‌ی قضائیّه، هم دستگاه‌های نظارتی مربوط به مجلس، هم آحاد مردم مؤمن بایستی احساس کنند که وظیفه دارند و نقش ایفا کنند. من دیدم در یکی از این روزنامه‌ها، از مردم مؤمن -حزب‌اللّهی، بسیجی و غیره- خواسته شده که اگر شما به یک جایی دست پیدا کردید و اطّلاع پیدا کردید که مثلاً احتکار کرده‌اند، بیایید خبر بدهید. بله، خیلی‌فکر خوبی است؛ درست است؛ خیلی از این کارهایی که انجام گرفته است، با کمک آحاد مردم [بوده].

لینک

4 Likes
1 Likes

عصر بدون فساد

حاج علیرضا پناهیان

:small_blue_diamond: معرفی راه‌های روشن و فنی برای کشف فساد
:small_blue_diamond:از کنار این برنامه‌ها ساده عبور نکنید!
@AkhbareFori

2 Likes