حوزه‌های پرخطر درب‌های گردان

در این موضوع تلاش می‌شود حوزه‌هایی که شناسایی و احساس می‌شود که بیشتر درگیر پدیده‌ی درب‌های گردان هستند یا می‌شوند؛ گردآوری شود.
هم به لحاظ انواع حوزه ها و هم به لحاظ مصادیق آنها. البته ممکن است حوزه‌ای خاص در کشوری مشخص پرخطر باشد ولی در کشور دیگر این گونه نباشد.
سعی داریم تا حوزه‌های پر خطر درب‌های گردان در کشور خودمان هم شناسایی شود. تا با شناخت اولویت‌های بالاتر در کشور به دنبال راه حل برای مدیریت درب‌گردان در این حوزها‌ی پرمخاطره باشیم

3_2.حوزه‌های پرخطر درب گردان

انواع

الف)در حوزه‌هایی که تعاملات بخش خصوصی و دولتی بیشتر است:
کارمندانی که کار آنها نظارت و قانون‌گذاری است در معرض خطرات بیشتری هستند. که در این بین کارمندان مدیریت گمرک، مدیریت مالیات، مدیریت تدارکات و قراردادهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی موقعیت مناسب‌تری برای سواستفاده از فرصت‌های اشتغال پسادولتی دارند.

ب)در رابطه با مقامات رده بالای قوای مجریه و مقننه
به طور عمومی، این کارمندان به دلیل قدرت، اطلاعات و تجربه ای که دارا هستند و بودجه عمومی که تخصیص میدهند، با فرصت های جذابی در اشتغال پسادولتی مواجه هستند. جرائم مقامات ارشد در زمینه اشتغال پسادولتی به طور قابل ملاحظه ای موجب جلب توجه عموم مردم و رسانه ها قرار می گیرد و اعتماد عمومی به راست کرداری دولت را کاهش می دهد. تخلفات مقامات ارشد در زمینه اشتغال پسادولتی همچنین احترام به رفتار اخلاقی را در کل سازمان تخریب می کند

برخی مصادیق حوزه‌های پر مخاطره درب های گردان

  • حوزه‌ی صنایع نظامی
  • حوزه‌ی قضائی
  • حوزه‌ی سلامت
  • حوزه‌ی انرژی
  • حوزه‌ی مالی
    سازمان‌های مقررات‌گذار
    شرکت‌های بزرگ مالی