جایگاه تعارض منافع در اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی با این اظهار نظر شروع می‌کند که سیاست‌های تحقق‌یافته اغلب بسیار متفاوت از سیاست‌های «بهینه» هستند. منظور از سیاست‌های بهینه، سیاست‌هایی است که تابع محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی بوده و مستقل از محدودیت‌های سیاسی باشند. محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌هایی اشاره دارد که به علت تضاد منافع و نیاز به اتخاذ انتخاب‌های جمعی در مواجهه با این تضادها به وجود می‌آیند.

از سوی دیگر سازوکارهایی که جوامع برای انتخاب سیاست‌ها در هنگام مواجه با تضاد منافع به کار می‌برند، بیانگر این است که اغلب اوقات نتیجه کاملاً متفاوت از آن چیزی است که برنامه‌ریز اجتماعی رئوف انتخاب خواهد کرد.

منبع:اقتصاد سیاسی کلان/آلن درازن

شاید این کتاب به این بحث مرتبط باشد:

Corruption: A study in political economy

Corruption-A-Study-in-Political-Economy.pdf (4.7 مگابایت)

2 پسندیده