بررسی سامانه‌ی «پایگاه قراردادهای کل کشور»

براساس ماده‌ی ۳ قانون سلامت نظام اداری ،سامانه‌ی «پایگاه قراردادهای کل کشور» که وظیفه‌ی انتشار قراردادهای دولت را زیرنظر سازمان برنامه و بودجه برعهده دارد به عنوان تنها سامانه‌ی حوزه‌ی شفافیت قرارداد دولت شناخته می‌شود. در این موضوع قصد گردآوری اشکالات پیرامون آن را داریم.

اشکالات سامانه را میتوان در محورهای زیر عنوان کرد:

اشکالات اساسی

 • از قرارداد محورهای اولیه شبیه به عنوان و تاریخه‌ای آن ثبت شده و مهم‌ترین محور یعنی شرح خدمات و زمان‌بندی‌ها و ضمائم به هیچ وجه ذکر نشده است.
 • امکان دریافت اطلاعات تمام قراردادها وجود ندارد.

اشکالات محتوایی (خطاهای ثبت داده)

نسبت به مهلت انجام قرارداد:

 • مهلت اشتباه: قراردادها بعضا مهلت به صورت کاملا اشتباه ثبت شده است. مثلا ۹۶ سال یا ۱۳۹۶ سال به عنوان مهلت گفته شده است.
 • عدم تعیین مهلت: قرارداد بدون مهلت به ثبت سامانه رسیده است.
 • مهلت منفی: مهلت قرارداد نسبت به زمان انعقاد عقب‌تر است و مهلت انجام منفی می‌باشد.
 • تاریخ انعقاد آینده: برخی قراردادها تاریخ انعقادی برای ماه‌ها و حتی سال آینده دارند.
 • عدم ثبت محل اجرا: محل اجرا در سطح استان / شهرستان / شهر ثبت نشده است.
 • عدم تعیین مجری: مجری برای برخی قراردادها مشخص نشده است.
 • ثبت تکراری قرارداد: در مواردی قراردادهای تکراری برای سامانه مشاهده می‌شود.
 • ثبت سوری قرارداد: برخی قراردادها به صورت کاملا مشخصی سوری هستند. به عنوان مثال قراردادی با «شرکت پسر شجاع» به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بسته شده است.
 • ثبت‌کنندگان اشتباه: اسامی افراد ثبت‌کننده قرارداد به صورت اشتباه درج شده‌اند

خطاهای نمایش داده

 • دسترسی فقط با مشاهده صفحه اول: بدون رفتن به صفحه اصلی و ثبت session، امکان دیدن صفحات جزئیات قرارداد نیست؛ به تعبیر دیگر نمی‌توان مستقیم به یک صفحه از طریق url رفت. بلکه باید صفحه به صفحه با دکمه بعدی جلو رفت که این خود مسبب مشکلات مختلفی است.
 • برخی فیلدهای اطلاعاتی مرتبط با هر قرارداد، در صفحات اصلی و برخی فیلدهای دیگر در صفحه اختصاصی با هر قرارداد است. برای مثال یکی از مهم‌ترین اطلاعات که مجری است در صفحه جزئیات قرارداد نیست. این مسئله دسترسی به اطلاعات را با مشکل روبرو می‌کند.

سایر خطاها

 • قوانین مکمل این سامانه که در بخش “جهت آگاهی” قرار داده شده‌اند خالی می‌باشد و توضیحی داده نشده است.
 • صفحه درباره‌ی ما این سامانه خالی است.
 • صفحه جستجوی پیشرفته با کندی بسیار کار می‌کند.

اگر شما نیز خطای دیگری می‌شناسید همین‌جا مطرح بفرمایید.

1 پسندیده

براساس آیین نامه اجرایی این پایگاه مصوب سال 1392، متن کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده ، ترک تشریفات که توسط دستگاها منعقد شده و همچنین اسناد و ضمائم آن و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییرات آنا و نیز کلیه پرداختها در این پایگاه باید ثبت شود ولی اطلاعاتی که در عمل ثبت میشود طبقه بندی قرارداد، عنوان کارفرما، تاریخ انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، مبلغ اولیه و مدت اجرای قرارداد. پس میشه گفت شفافسازی صورت نمیگیرد.

2 پسندیده