سامانه مصوبات شورای شهر اصفهان

امروز، 9 اردیبهشت 1397، سامانه‌ی مصوبات شورای شهر اصفهان افتتاح شد:

http://78.39.8.116/shora

در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت این سامانه می‌پرازیم.

حدود 20 مورد از مواردی که در مورد این سامانه قابل ذکر بود خدمت آقای مقدری برای بررسی ارسال شد.
بعد از ملاحظه ایشان، منتشر خواهد شد.

آقای مقدری به نکات بررسی سامانه پاسخی ندادند؟

سلام، خیر.