همفکری پیرامون برگزاری یک مسابقه

یکی از شرکت‌های خصولتی قصد دارد با رویکرد برگزاری چالش(مسابقه) و جمع‌آوری ایده‌‌ها، بخشی از مشکلات خود را رفع کند.
یکی از مشکلات به شرح زیر است:

  • این سازمان، یکی از سازمان‌های خصولتی شناخته شده و طراز اول کشور است.
  • به همین دلیل، توصیه و اعمال نفوذ در مراحل جدب و بکارگیری نیروی انسانی در آن زیاد است.
  • نیروهایی که می‌آیند، اینقدری پارتی‌شان قوی است که سریع به وضعیت رسمی- قطعی تغییر وضعیت می‌دهند و امکان تغییر وضعیت یا اخراج آن‌ها بسیار سخت است.
  • مورد بوده که مقامی همسرش را استخدام کرده و همسر محترمه هم مکان کاری را با آشپزخانه اشتباه گرفته است!

به طور خلاصه:

  • کمیت نیروی انسانی این سازمان بسیار زیاد، و کیفیت آن‌ها بسیار پایین است.
  • مشکل اصلی، اعمال نفوذ از بالا در فرآیند‌های جذب و گزینش است.

اگر شما طراح مسابقه بودید، از منظر شفافیت چه محورهایی را برای رفع این معضل به مسابقه می‌گذاشتید؟
برای مثال، در روند ارزیابی نیرو، چه می‌کردید؟
چگونه اعمال نفوذ را شفاف می‌کردید که هم با آن مقابله کرده باشید و هم موجب بحران درون‌سازمانی یا حذف شما (به عنوان مدیر صالح) نشود؟

یک سوال:
چرا باید تنها با رویکرد شفافیت به حل چنین مسائلی پرداخت؟

سلام و وقت بخیر
فقط شفافیت نیست، کسانی که قصد برگزاری مسابقه را دارند از ما برای راهکار شفافیتی و برگزاری مسابقه در آن حوزه مشورت خواسته‌اند؛ اما حتما اگر از منظر دیگری هم راه‌حل داشته باشیم، استقبال می‌کنند.

برگزاری آزمون و دادن ضریب موثر به نتیجه آن