انواع پلتفرمهای ارتباطی دولت و مردم

در اینجا به معرفی و دسته بندی انواع پلتفرمهای ارتباطی دولت و مردم خواهیم پرداخت

1 پسندیده

Digital Participatory Platforms for Co-Production in Urban Development:
A Systematic Review

image

image

Digital_Participatory_Platforms_for_Co_Production_in_Urban_Development.pdf (1.2 مگابایت)

2 پسندیده