مبارزه با فساد در بخش خصوصی

جمع‌آوری منابع و اخبار پیرامون مبارزه با فساد در بخش خصوصی

فعالان بخش خصوصی در سومین همایش مبارزه با فساد در محل اتاق تهران تشریح کردند

مدل خصوصی مبارزه با فساد

اعضای بخش خصوصی در غیاب دولتی‌ها در خیابان وزرا گردهم آمدند تا از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه‌های بخش خصوصی در مساله عاری بودن از فساد رونمایی کنند. این مدل که برگرفته از مدل‌های جهانی است این امکان را به بخش خصوصی می‌دهد تا مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند.

حال اینکه چگونه می‌توان کانون‌های فساد‌زا را شناسایی کرد و از شیوع آنها جلوگیری کرد را می‌توان در 3محور جست‌وجو کرد. نخست اینکه اقتصاد کشور باید رقابتی باشد و محور دوم وجود یک قوه قضاییه پاک، شفاف و پاسخگو است و در نهایت اینکه دولت باید دست پاک باشد. از این رو اتحاد 3 بخش مردم‌نهاد، بخش دولتی و خصوصی را می‌توان کلید برون‌رفت از مسیر به ظاهر بن‌بست فساد که کشور در آن گرفتار شده‌، دانست.

منبع ۱

منبع ۲

فراخوان ارزیابی نظام مدیریتی مبارزه با فساد

دنیای اقتصاد : کارگروه تدوین مدل ارزیابی شرکت‌های خصوصی در یک نظام مدیریتی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و مبارزه با فساد با اعلام اتمام مرحله تدوین، عنوان کرده است که از بنگاه‌های داوطلب برای اجرای آزمایشی این طرح ثبت‌نام می‌کند؛ طرحی که در پایان آن به بنگاه‌ها گواهی مبارزه با فساد اعطا خواهد شد. ازآنجاکه بخش خصوصی یکی از سه بخش حکمرانی خوب است، بنابراین با عاری از فساد شدن این بخش، گامی اساسی در راستای ارتقای سلامت اداری کشور برداشته می‌شود. به همین منظور نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از سال گذشته با همکاری تیمی توانمند از دانشگاه علم و صنعت و با استفاده از مدل‌های جهانی و استانداردهای بین‌المللی این مدل را تدوین کرده است. بنگاه‌های داوطلب برای اجرای آزمایشی این مدل باید حداقل دو سال عضویت اتاق تهران و همچنین بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر پرسنل داشته باشند. بنا براعلام کارگروه تدوین مدل مبارزه با فساد، حضور در این طرح هیچ هزینه‌ای برای بنگاه‌های داوطلب ندارد.

منبع