تجربیات جهانی شفاف‌سازی مجلس توسط نهادهای خارج از مجلس

در این موضوع می‌خواهیم به فعالیت‌های شفافیت‌زای نهادهایی غیر از مجلس بپردازیم. نهادهایی مشابه PMO یا سمن‌هایی که تلاش دارند فاصله‌ی بین مردم و مجلس را کاهش دهند.


برخی از مطالب وبلاگ شفافیت برای ایران مرتبط با این موضوع

در این ارائه‌ی کنفرانس TicTec یک تجربه‌ی جهانی جالب از کشور اوگاندا مطرح می‌شود.

Bridging the gap between parliament and the people

This talk will cover how the Centre for Policy Analysis (CEPA) are using technology and multi media tools to make information on Parliament more accessible for mainstream online audiences, and some of the impacts of this work.

https://www.youtube.com/watch?v=2WfhsNgyORc

منبع

سامانه‌ی توسعه‌یافته توسط این موسسه

ی سری سایت‌های بدرد بخورد در زمینه انتشار اطلاعات سیاستمداران (مخصوصا قانونگذاران) و ارتباط مردم با آن‌ها:

http://docs.everypolitician.org/

http://sayit.poplus.org/

https://politwoops.eu/

http://writeit.poplus.org/

1 پسندیده