قوانین سایر کشورها در خصوص شفافیت

در این موضوع، قوانین و مقررات سایر کشورها در خصوص شفافیت و موضوعات مرتبط جمع آوری می گردد

فرانسه:

فرانسه در زمينه شفافيت، قوانين و مقررات متعددی دارد كه در ميان آنها، سه قانون شاخص و مرجع وجود دارد :
1- قانون آزادی دسترسی به اسناد اداری مصوب 1978
2- قانون شفافيت در زندگی عمومی مصوب 2013
3-قانون شفافيت، مبارزه با فساد و مدرن سازی اقتصاد مصوب 2016

آمریکا:

1- قانون آزادی اطلاعات Freedom of Information Act مصوب 1966
2- قانون آزادی الکترونیک اطلاعات Electronic Freedom of Information Act مصوب 1996
3- قانون حکومت باز Open Government Act مصوب 2007
4- قانون شفاف سازی Sunshine Act l مصوب 1976
5- قانون اخلاق در دولت Ethics in Government Act
6- قانون حمایت از افشاگران Whistleblower Protection Act مصوب 1989

موضوعاتی که در این قوانین مورد توجه قرار گرفته عبارتند از:
1- دسترسی به اطلاعات
2- اطلاع رسانی کنشی و دولت الکترونیک
3- مدیریت تعارض منافع
4- اعلام دارایی و منافع مقامات
5- حمایت از افشاگران فساد
6- حمایت از منابع خبری روزنامه‌نگاران
7- شفافیت لابی گری
8- شفافیت هزینه‌های انتخابات
9- روشن بودن حدود و استثناهای شفافیت

برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت.pdf (2.2 مگابایت)
(ص 19-30)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

2 پسندیده