نقد و بررسی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فعلا به عنوان یکی از زیرساخت‌های قانونی شفافیت در کشور شناخته می‌شود. در این موضوع قصد نقد و بررسی این قانون را داریم:

ارائه‌ی آقای ثنائی ( @sanaei ) نسبت به موضوع آزادی اطلاعات و نقد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات:
تعبیر ایشان نسبت به این قانون این است که این قانون به صورت مرده زائیده شده است و اثرگذاری کافی را ندارد.

منبع

آقای باقر انصاری به عنوان یکی از نویسندگان این قانون در مقاله‌ای که سال ۸۷ چاپ شده است به نقد این قانون پرداخته‌اند:

image

image

مقاله