سامانه جمع‌سپاری در قانون‌نویسی

«شفافیت برای ایران» بزودی اولین سامانه خود در راستای توسعه شفافیت و مشارکت در عرصه سیاست/قانون‌نویسی را با موضوع سامانه جمع‌سپاری در قانون‌نویسی بالا خواهد آورد. قابلیت‌های اصلی این سامانه عبارت‌اند از:

تعاریف:

 • در ادامه، کلمه‌ی «متون قانونی» به جای عبارت «متن قوانین، طرح‌ها، لوایح، سیاست‌ها، آیین‌نامه و امثالهم» بکار می‌رود.
 • در ادامه، کلمه «ماده قانونی» به جای «ماده، عنوان فصل‌ها و نیز عناوین طرح‌ها، قوانین و سیاست‌ها» بکار می‌رود.
 • در ادامه، کلمه «سامانه» به جای عبارت «سامانه قانون‌نویسی جمعی» به کار می‌رود.

[پیش‌بینی اولیه از] قابلیت‌های کارکردی:

 • قابلیت درج متون قانونی توسط کاربران ویژه؛
 • تحلیل متن ورودی و ارائه پیشنهاد مبنی بر منطق فصل / بخش / زیربخش / ماده / تبصره
 • قابلیت مدیریت بر کلیه متون قانونی که در وی سامانه ثبت کرده است؛
 • قابلیت درج نظر (comment) ذیل هر متن قانونی و نیز هر نظر دیگر؛
 • قابلیت درج متن پیشنهادی پیرامون هر ماده، و نیز در نظر ذیل آنها؛
 • قابلیت ثبت فعالیت‌ها و مشارکت‌های کلیه کاربران و قابلیت فهرست کردن آنها؛
 • قابلیت درج «پیشنهاد و گزارش»، با مواردی همچون: پیشنهاد قانون مکمل، پیشنهاد قانون متعارض، پیشنهاد ناسخ و منسوخ، پیشنهاد حذف، گزارش مغایرت با قانون اساسی، گزارش مغایرت با شرع، …
 • قابلیت ثبت برچسب بر کلیه مواد به منظور ایجاد ارتباط منطقی میان مواد در متون قانونی مختلف؛
 • قابلیت ثبت «پسند» و «عدم پسند» توسط کاربران بر هر مؤلفه از سامانه؛
 • جستجو در میان متن طرح‌ها و قوانین ثبت شده و نیز برچسب‌ها؛
 • قابلیت مطلع شدن کاربران از تحولات [منتخب] از سامانه (قابلیت تنظیم)؛
 • قابلیت مهم «به لحظه بودن» (Real Time) بودن در درج تحولات و اطلاع‌رسانی‌ها؛
 • قابلیت گفتگو میان کاربران مختلف سامانه؛
 • ارائه هایپرلینک مختص کلیه مؤلفه‌های سامانه به منظور امکان اشتراک‌گذاری آنها؛
 • نمودارهای آماری مختلف از اطلاعات موجود ذیل متون قانونی
 • صفحه پروفایل شخصی کاربران که حاوی اطلاعات شخصی و نیز فهرست مشارکت‌های آنها در سامانه باشد؛
 • قابلیت گزارش‌گیری و پرینت مشارکت‌ها با تنظیمات مختلف و کاربردی
 • امکان محدود یا حذف کردن مشارکت‌های یک کاربر خاص
 • سایر تنظیمات مربوط به Backend
 • تحلیلگر حرفه‌ای برای تحلیل رفتار مخاطبان سامانه

[پیش‌بینی اولیه از] قابلیت‌های فنی:

 • سطوح چهارگانه کاربران: مهمان، عادی، ویژه، دبیر؛
 • لحاظ مباحث امنیتی در طراحی سامانه در اولویت بسیار بالا (امنیت در برابر حملات SQL Injection، DOS، XSS)
3 Likes

البته باید توجه داشت که این سامانه بعد از ارائه یک پیش نویس اولیه از متون اولیه کاربرد خواهد داشت. به این معنا که طرحی ارائه میشود و کاربران ذیل آن گفتگو و فعالیت میکنند و به پختگی طرح کمک می‌کنند.
بحث مجزایی وجود دارد که منشا ارائه متون قانونی چیست و چه باید باشد؟ که سوال بسیار مهمی است که این سامانه برای پاسخ به این سوال طراحی نشده است.
مثلا در مورد منشا ارائه متون قانونی میتوان به ایده آژانس‌های پارلمانی اشاره کرد

1 Likes

بله؛ اساسا حوزه‌ی کرودلا به دو بخش تقسیم می‌شود:

 • بخش اول: ارائه‌ی متون قانونی پیشنهادی در پاسخ به یک نیاز، مسئله، درخواست حکومتی؛ توسط مردم
  نکته اینکه ایده‌هایی شبیه به مسابقه‌ی چالش «همراه با مجلس» (لینک)، در این بخش اول جا می‌گیرد.
 • بخش دوم:‌ نقد و ارزیابی متون (مصوب یا پیشنهادی) قانونی؛ توسط مردم.

سامانه‌ی کرودلا، در حال حاضر، بر بخش دوم تمرکز دارد. انشالله در صورت تأمین مالی، بخش اول نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.