افراد و متخصصین حوزه‌ی حکمرانی دیجیتال

در این بخش افراد متخصص در زمینه‌ی دولت الکترونیک و حکمرانی دیجیتال معرفی می‌گردند.

وبسایت apolotical اخیرا تلاش کرده است تا صد نفر از موثرترین افراد در حوزه‌ی حکمرانی دیجیتال را معرفی کرده است. در این لیست تلاش شده تا از تمامی قاره‌های جهان افرادی حضور داشته باشند. این لیست شامل متخصصین،‌ دانشگاهیان و همچنین افرادی که در این زمینه تجربه‌ی اجرایی داشته اند می‌شود.
IMG_20180808_175407
لینک