در رابطه با دسته‌بندی اقتصادی

«شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.

در این دسته‌بندی به این موضوع مهم می‌پردازیم.

مقوله شفافیت اقتصادی بازی برد – برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌‌ست. اما آنچه در احوالات امروز کشور می‌‌توان دید اتفاقی کاملاً متناقض‌‌نما است؛ یعنی به دلیل عدم اِشراف حکومت بر فعالیت‌های اقتصادی جامعه، افراد به دلیل نامناسب بودن (یا شدن) فضای کسب‌‌و‌‌کار تولیدی، و نیز سودآورتر شدن بخش غیرمولد در مقایسه با بخش مولد اقتصاد، به تدریج وارد حوزه‌‌های غیرتولیدی و سوداگری می‌‌شوند و این باعث کامل شدن دور باطل و معیوبی می‌‌شود که در آن هم حوزه تولید، به دلیل عدم‌‌توجه و توان دولت در مبارزه با فساد و رانت بخش غیرمولد، روز‌به‌روز ضعیف و ضعیف‌‌تر می‌‌شود، و هم درآمدهای مالیاتی دولت، به دلیل عدم‌توانایی در شناسایی و رهگیری فعالیت‌های سوداگری، و نیز به علت کم شدن تعداد و حجم فعالیت‌های مولّد، روز‌به‌روز نحیف‌‌تر می‌گردد.
هنرفردی