متون قانونی که مایلیم آنها را اصلاح کرده و یا از ابتدا بنویسیم

لااقل این موارد:

  • اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
  • قانون جدید روزنامه رسمی کشور
  • قانون/سیاست داده باز کشور
  • قانون گزارشگران تخلفات (اگر دوستان دیگر ننوشته باشند)
  • قانون/سیاست شفافیت!
  • سیاست/قانون مبارزه با فساد