حل اختلاف برخط - Online Dispute Resolution - ODR

موضوعات مرتبط با:

  • حل اختلاف برخط جمعی - Crowdsourced Online Dispute Resolution - CODR
  • حل اختلاف برخط - Online Dispute Resolution - ODR

رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و حل اختلاف برخط جمعی (هیات داوری) Crowdsourced Online Dispute Resolution یا همان CODR

امید به خدا که با بهره‌برداری از این سامانه، مدت‌زمان رسیدگی به شکایات از ۳ الی ۴ ماه به کمتر از ۳ هفته کاهش یابد.

1 Likes