تجربیات جهانی قوانین محرمانگی و حفظ حریم خصوصی (Privacy Laws)

در این رشته به بررسی و معرفی قوانین مربوط به محرمانگی و حفظ حریم خصوصی افراد در کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد

1 Likes
1 Likes

قانون California’s Shine the Light Law
قانون «روشن‌کردن چراغ» یکی از قوانین مصوب نهاد قانون‌گذاری ایالت کالیفرنیا است که در سال 2003 به تصویب رسیده است. این قانون به بخش اصلی از قانون مدنی کالیفرنیا در سال 2005 تبدیل شده است.
بر اساس این قانون، کسب‌وکارهای تجاری با درخواست مشتریان (ساکنان ایالت کالیفرنیا)، باید اطلاعات و داده‌های شخصی افراد را که با هدف بازاریابی در اختیار طرف سوم قرار می‌دهند، آشکار کنند. همچنین شرکتی که اطلاعات برای آن به اشتراک گذاشته شده نیز باید به اطلاع شهروندان برسد.
این قانون همچنین زبان، قواعد و مقررات خاصی را برای شرکت‌هایی که با ساکنین ایالت کالیفرنیا کار می‌کنند، در خصوص خط‌مشی‌های محرمانگی وضع می‌کند.
سازمان‌ها و نهادها برای تبعیت از این قانون سه راهکار در پیش دارند:

  1. سیاست‌هایی وضع کنند که اطلاعات مشمول این قانون را تنها با اجازه مشتری و انتخاب وی، آشکارسازی کنند.
  2. داده‌ها و اطلاعات مشمول این قانون را در صورت عدم تمایل مشتری، منتشر نکنند.
  3. اطلاعات مشمول این قانون را منتشر کرده اما به آشکارسازی اطلاعات پایبند بود و در صورت درخواست مشتری، گزارشی اختصاصی برای فرد تهیه و ارائه کنند.
1 Likes