موضوعات مرتبط با شفافیت   داده‌‌ی باز


موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 1019 نوامبر 23, 2017
1 759 دسامبر 22, 2019
56 6025 اکتبر 13, 2022
5 1022 نوامبر 8, 2021
10 1922 نوامبر 15, 2021
48 13259 سپتامبر 16, 2021
20 4679 آگوست 24, 2021
20 4868 آپریل 9, 2021
16 3491 ژانویه 31, 2021
7 2817 اکتبر 31, 2020
7 4075 آگوست 26, 2020
12 4298 جون 30, 2020
8 1972 جون 30, 2020
8 1436 جون 20, 2020
3 1123 جون 9, 2020
36 3195 جون 8, 2020
3 480 می 20, 2020
8 1388 آپریل 12, 2020
40 7111 آپریل 11, 2020
1 472 آپریل 11, 2020
4 1068 آپریل 7, 2020
3 2219 مارس 12, 2020
1 1061 فوریه 26, 2020
3 1279 دسامبر 31, 2019
4 522 جولای 9, 2019
6 1775 دسامبر 12, 2019
13 1157 اکتبر 17, 2019
4 692 سپتامبر 25, 2019
5 2708 فوریه 7, 2019
4 1085 ژانویه 5, 2019