داده‌ی مشترک - shared data

تلاشی برای تبیین درست مفهوم و کاربردهای «داده مشترک» (یا داده‌ی به اشتراک‌گذاری شده (shared data))،‌ مفهومی که موازی مفهوم «داده باز» مطرح‌ می‌شود.

1 پسندیده

یک جلسه از ارائه‌های هفتگی Open Data Institite به shared data اختصاص داشت:

Data sharing to transform public service delivery

The Reform team will be presenting the findings of their report Sharing the benefits: how to use data effectively in the public sector, published this summer.

The report demonstrates the potential of data sharing to transform the delivery of public services and improve outcomes for citizens. It explores how government can overcome various challenges to ‘get data right’ and enable better use of personal data within and between public-sector organisations.

گزارش تهیه شده توسط Open Data Institute:

Sharing the benefits: how to use data effectively in the public sector

This report demonstrates the potential of data sharing to transform the delivery of public services and improve outcomes for citizens. It explores how government can overcome various challenges to ‘get data right’ and enable better use of personal data within and between public-sector organisations.

Data-in-the-Public-Sector_WEB-1.pdf (1.1 مگابایت)

http://www.reform.uk/publication/sharing-the-benefits-how-to-use-data-effectively-in-the-public-sector/

1 پسندیده