ارائه‌های تد (TED) مرتبط با کلان حوزه شفافیت

در مجموعه‌ی تد (TED) ارائه‌های متعددی وجود دارد که مرتبط با مباحث ذیل کلان حوزه شفافیت باشد. فراهم بودن فهرستی از این ارائه‌ها خالی از لطف نیست. لطفا فعلا فهرست زیر را خالی از اولویت در نظر بگیرید و شما هم در تکمیل آن مشارکت فرمائید.

عمومی

اختصاصی فساد

در نظام سلامت

1 پسندیده

جدید:

I watched this TED Talk and thought you would find it interesting.

Efosa Ojomo: Reducing corruption takes a specific kind of investment
http://www.ted.com/talks/efosa_ojomo_reducing_corruption_takes_a
: https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-talks/ways-to-get-ted-talks

1 پسندیده

رادیوی تد هم مباحث خیلی قابل توجهی داره:

Transparency

2 پسندیده

لیست ارائه‌ها بروز شد.

1 پسندیده