ارائه‌های تد (TED) مرتبط با کلان حوزه شفافیت

در مجموعه‌ی تد (TED) ارائه‌های متعددی وجود دارد که مرتبط با مباحث ذیل کلان حوزه شفافیت باشد. فراهم بودن فهرستی از این ارائه‌ها خالی از لطف نیست. لطفا فعلا فهرست زیر را خالی از اولویت در نظر بگیرید و شما هم در تکمیل آن مشارکت فرمائید.

عمومی

اختصاصی فساد

در نظام سلامت

1 Likes

جدید:

I watched this TED Talk and thought you would find it interesting.

Efosa Ojomo: Reducing corruption takes a specific kind of investment
http://www.ted.com/talks/efosa_ojomo_reducing_corruption_takes_a
: Ways to get TED Talks | TED Talks | Programs & Initiatives | About | TED

1 Likes

رادیوی تد هم مباحث خیلی قابل توجهی داره:

Transparency
http://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/567499335/

2 Likes

لیست ارائه‌ها بروز شد.

1 Likes