در رابطه با دسته‌بندی درباره فساد

فساد در کشور ما بحثی داغ و سوژه‌ای پُر گفتگو در محافل سیاسی، خانوادگی و دوستانه می‌باشد. در این بخش از انجمن با رویکردی پژوهشی این پدیده‌ را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

سلام
داریم یه تحقیق می کنم
در صورت امکان یه فساد تحقق یافته رو معرفی کنید
و چگونگی مبازه قبل و حین و بعد فساد رو بررسی کرده باشه؟
با تشکر فراوان
a13696@yahoo.com