درباره فساد


سلامت اداری دسته‌‌بندی مرتبط با سلامت . اداری مصادیق فساد شناخت یک موضوع با تبیین‌ مصداق‌های آن آسان‌تر خواهد شد. از این رو در این بخش به تبیین مصادیق فساد می‌پردازیم. مباحث پایه‌ای فساد در کلام بزرگان در کلام بزرگان صنعت مبارزه با فساد اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد. در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم. شاخص‌های ارزیابی شاخص‌های ارزیابی فساد گسترده و متنوع‌اند؛ از سنجش ادراک فساد تا تجربه‌ی آن. در این دسته‌بندی به بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع می‌پردازیم. مبارزه با فساد مباحث مرتبط با مبحث کلی مبارزه با فساد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. سوت‌زنی و نظارت عمومی سوت‌زنی (Whistle Blower) یکی از بهترین راه‌های مبارزه‌ با فساد است که متأسفانه در کشور ما مغفول واقع شده است. در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون این موضوع کلیدی می‌پردازیم. ارزیابی ریسک فساد
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
2 229 جولای 5, 2021
2 22 نوامبر 25, 2021
11 1124 نوامبر 21, 2021
14 1887 اکتبر 2, 2021
45 4782 سپتامبر 26, 2021
13 2135 سپتامبر 14, 2021
3 104 آگوست 1, 2021
35 3819 سپتامبر 4, 2021
53 2507 جولای 19, 2021
1 594 ژانویه 21, 2019
22 1364 جولای 7, 2021
3 109 می 19, 2021
3 174 مارچ 24, 2021
2 109 آپریل 20, 2021
7 625 آپریل 6, 2021
11 1285 فوریه 22, 2021
7 1628 دسامبر 15, 2020
4 517 دسامبر 15, 2020
23 2878 نوامبر 28, 2020
1 171 نوامبر 23, 2020
2 112 اکتبر 27, 2020
18 1724 آگوست 23, 2020
5 136 سپتامبر 15, 2020
26 2830 جولای 25, 2020
7 1604 جولای 15, 2020
8 691 جولای 13, 2020
6 975 آپریل 13, 2020
5 913 جون 20, 2020
4 276 جون 15, 2020
7 823 جون 8, 2020