درباره فساد


سلامت اداری دسته‌‌بندی مرتبط با سلامت . اداری مصادیق فساد شناخت یک موضوع با تبیین‌ مصداق‌های آن آسان‌تر خواهد شد. از این رو در این بخش به تبیین مصادیق فساد می‌پردازیم. مباحث پایه‌ای فساد در کلام بزرگان در کلام بزرگان شاخص‌های ارزیابی شاخص‌های ارزیابی فساد گسترده و متنوع‌اند؛ از سنجش ادراک فساد تا تجربه‌ی آن. در این دسته‌بندی به بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع می‌پردازیم. صنعت مبارزه با فساد اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد. در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم. مبارزه با فساد مباحث مرتبط با مبحث کلی مبارزه با فساد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. سوت‌زنی و نظارت عمومی سوت‌زنی (Whistle Blower) یکی از بهترین راه‌های مبارزه‌ با فساد است که متأسفانه در کشور ما مغفول واقع شده است. در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون این موضوع کلیدی می‌پردازیم. ارزیابی ریسک فساد
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 192 اکتبر 15, 2017
13 1640 جون 16, 2021
3 44 می 19, 2021
3 88 مارچ 24, 2021
52 2062 می 1, 2021
2 62 آپریل 20, 2021
7 474 آپریل 6, 2021
19 1094 مارچ 3, 2021
11 1041 فوریه 22, 2021
7 1396 دسامبر 15, 2020
4 408 دسامبر 15, 2020
23 2437 نوامبر 28, 2020
1 111 نوامبر 23, 2020
8 696 نوامبر 23, 2020
41 4145 نوامبر 5, 2020
2 81 اکتبر 27, 2020
18 1344 آگوست 23, 2020
5 94 سپتامبر 15, 2020
26 2465 جولای 25, 2020
7 1474 جولای 15, 2020
8 548 جولای 13, 2020
6 760 آپریل 13, 2020
10 1757 جون 30, 2020
5 726 جون 20, 2020
4 224 جون 15, 2020
7 687 جون 8, 2020
1 177 می 30, 2020
2 176 می 18, 2020
6 375 می 5, 2020
3 1028 ژانویه 20, 2020