درباره فساد


سلامت اداری دسته‌‌بندی مرتبط با سلامت . اداری شاخص‌های ارزیابی شاخص‌های ارزیابی فساد گسترده و متنوع‌اند؛ از سنجش ادراک فساد تا تجربه‌ی آن. در این دسته‌بندی به بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع می‌پردازیم. فسادهای بزرگ مصادیق فساد شناخت یک موضوع با تبیین‌ مصداق‌های آن آسان‌تر خواهد شد. از این رو در این بخش به تبیین مصادیق فساد می‌پردازیم. مباحث پایه‌ای فساد در کلام بزرگان در کلام بزرگان صنعت مبارزه با فساد اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد. در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم. مبارزه با فساد مباحث مرتبط با مبحث کلی مبارزه با فساد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. ارزیابی ریسک فساد سوت‌زنی و نظارت عمومی سوت‌زنی (Whistle Blower) یکی از بهترین راه‌های مبارزه‌ با فساد است که متأسفانه در کشور ما مغفول واقع شده است. در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون این موضوع کلیدی می‌پردازیم.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 390 جولای 5, 2021
1 196 مارس 14, 2023
11 4023 مارس 1, 2023
3 1666 ژانویه 31, 2023
4 599 ژانویه 4, 2023
1 574 دسامبر 31, 2022
9 1245 آگوست 27, 2022
28 1109 آگوست 25, 2022
4 191 آگوست 22, 2022
1 91 آگوست 15, 2022
1 127 جولای 4, 2022
2 1794 ژانویه 20, 2020
2 306 آپریل 5, 2022
3 365 مارس 30, 2022
12 2028 مارس 6, 2022
0 143 فوریه 3, 2022
47 6981 ژانویه 25, 2022
6 2187 ژانویه 11, 2022
16 7371 ژانویه 11, 2022
13 2601 اکتبر 2, 2021
12 2879 سپتامبر 14, 2021
2 401 آگوست 1, 2021
34 6947 سپتامبر 4, 2021
52 3729 جولای 19, 2021
0 860 ژانویه 21, 2019
21 2320 جولای 7, 2021
1 267 آپریل 20, 2021
6 1251 آپریل 6, 2021
10 1928 فوریه 22, 2021
6 2372 دسامبر 15, 2020