تأثیر شفافیت در رشد جامعه

منتشر شده در: https://tp4.ir/3560/The-Impact-of-Transparency-on-Community-Growth

تأثیر شفافیت در رشد جامعه می‌گویند: دانشجویی سر کلاس جامعه‌شناسی از استاد پرسید چرا در برخی جوامع، مدیران هرچقدر هم اشتباه کنند، باز استعفا نمی‌دهند ولی در برخی دیگر، اشتباه مدیران آن‌ها را تا مرز خودکشی می‌برد؟ استاد از دانشجو پرسید: اگر یک معلم در کلاس باد گلو بزند، آیا می‌تواند به تدریس در آن…

9 Likes