اندیشکده «شفافیت برای ایران»


آموزش عمومی تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تیم فناوری شهروندی تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 632 آپریل 22, 2020
0 623 آگوست 29, 2017
1 262 دسامبر 4, 2022
5 752 جون 14, 2020
3 964 آپریل 18, 2020
0 701 ژانویه 15, 2020
0 493 اکتبر 4, 2019
2 1327 دسامبر 18, 2019
5 942 دسامبر 16, 2019
0 411 نوامبر 10, 2019
0 383 اکتبر 23, 2019
10 1199 جولای 16, 2019
3 551 جولای 2, 2019
2 1743 دسامبر 9, 2017
2 751 دسامبر 1, 2017
1 1265 نوامبر 10, 2017
0 624 اکتبر 8, 2017
1 704 اکتبر 24, 2017
0 624 اکتبر 11, 2017
2 721 اکتبر 20, 2017
1 664 اکتبر 18, 2017
4 857 اکتبر 15, 2017
0 593 اکتبر 11, 2017
0 634 اکتبر 12, 2017