اندیشکده «شفافیت برای ایران»


آموزش عمومی تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تیم فناوری شهروندی تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 686 آپریل 22, 2020
0 668 آگوست 29, 2017
1 316 دسامبر 4, 2022
5 864 جون 14, 2020
3 1009 آپریل 18, 2020
0 750 ژانویه 15, 2020
0 529 اکتبر 4, 2019
2 1458 دسامبر 18, 2019
5 1017 دسامبر 16, 2019
0 449 نوامبر 10, 2019
0 443 اکتبر 23, 2019
10 1285 جولای 16, 2019
3 611 جولای 2, 2019
2 1809 دسامبر 9, 2017
2 793 دسامبر 1, 2017
1 1364 نوامبر 10, 2017
0 669 اکتبر 8, 2017
1 739 اکتبر 24, 2017
0 675 اکتبر 11, 2017
2 795 اکتبر 20, 2017
1 718 اکتبر 18, 2017
4 935 اکتبر 15, 2017
0 630 اکتبر 11, 2017
0 687 اکتبر 12, 2017