اندیشکده «شفافیت برای ایران»


تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم فناوری شهروندی تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
2 364 آپریل 22, 2020
1 407 آگوست 29, 2017
6 292 جون 14, 2020
4 615 آپریل 18, 2020
1 406 ژانویه 15, 2020
1 257 اکتبر 4, 2019
3 738 دسامبر 18, 2019
6 667 دسامبر 16, 2019
1 219 نوامبر 10, 2019
1 191 اکتبر 23, 2019
11 701 جولای 16, 2019
4 251 جولای 2, 2019
3 1414 دسامبر 9, 2017
3 532 دسامبر 1, 2017
2 753 نوامبر 10, 2017
1 401 اکتبر 8, 2017
2 462 اکتبر 24, 2017
1 394 اکتبر 11, 2017
3 473 اکتبر 20, 2017
2 452 اکتبر 18, 2017
5 525 اکتبر 15, 2017
1 397 اکتبر 11, 2017
1 399 اکتبر 12, 2017