اندیشکده «شفافیت برای ایران»


آموزش عمومی تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تیم فناوری شهروندی تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 714 آپریل 22, 2020
0 701 آگوست 29, 2017
1 355 دسامبر 4, 2022
5 944 جون 14, 2020
3 1044 آپریل 18, 2020
0 782 ژانویه 15, 2020
0 565 اکتبر 4, 2019
2 1574 دسامبر 18, 2019
5 1059 دسامبر 16, 2019
0 479 نوامبر 10, 2019
0 481 اکتبر 23, 2019
10 1349 جولای 16, 2019
3 655 جولای 2, 2019
2 1839 دسامبر 9, 2017
2 827 دسامبر 1, 2017
1 1509 نوامبر 10, 2017
0 716 اکتبر 8, 2017
1 779 اکتبر 24, 2017
0 703 اکتبر 11, 2017
2 829 اکتبر 20, 2017
1 748 اکتبر 18, 2017
4 1000 اکتبر 15, 2017
0 669 اکتبر 11, 2017
0 719 اکتبر 12, 2017