اندیشکده «شفافیت برای ایران»


تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تیم فناوری شهروندی تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 442 آپریل 22, 2020
0 476 آگوست 29, 2017
5 417 جون 14, 2020
3 772 آپریل 18, 2020
0 485 ژانویه 15, 2020
0 312 اکتبر 4, 2019
2 824 دسامبر 18, 2019
5 737 دسامبر 16, 2019
0 268 نوامبر 10, 2019
0 245 اکتبر 23, 2019
10 827 جولای 16, 2019
3 345 جولای 2, 2019
2 1525 دسامبر 9, 2017
2 610 دسامبر 1, 2017
1 886 نوامبر 10, 2017
0 458 اکتبر 8, 2017
1 561 اکتبر 24, 2017
0 462 اکتبر 11, 2017
2 540 اکتبر 20, 2017
1 521 اکتبر 18, 2017
4 634 اکتبر 15, 2017
0 449 اکتبر 11, 2017
0 458 اکتبر 12, 2017