اندیشکده «شفافیت برای ایران»


تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تیم فناوری شهروندی تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 477 آپریل 22, 2020
0 506 آگوست 29, 2017
5 453 جون 14, 2020
3 808 آپریل 18, 2020
0 522 ژانویه 15, 2020
0 334 اکتبر 4, 2019
2 875 دسامبر 18, 2019
5 768 دسامبر 16, 2019
0 289 نوامبر 10, 2019
0 269 اکتبر 23, 2019
10 891 جولای 16, 2019
3 376 جولای 2, 2019
2 1555 دسامبر 9, 2017
2 637 دسامبر 1, 2017
1 1046 نوامبر 10, 2017
0 485 اکتبر 8, 2017
1 586 اکتبر 24, 2017
0 489 اکتبر 11, 2017
2 568 اکتبر 20, 2017
1 545 اکتبر 18, 2017
4 666 اکتبر 15, 2017
0 476 اکتبر 11, 2017
0 485 اکتبر 12, 2017