اندیشکده «شفافیت برای ایران»


تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم فناوری شهروندی تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
2 350 آپریل 22, 2020
1 399 آگوست 29, 2017
6 277 جون 14, 2020
4 573 آپریل 18, 2020
1 381 ژانویه 15, 2020
1 239 اکتبر 4, 2019
3 712 دسامبر 18, 2019
6 626 دسامبر 16, 2019
1 207 نوامبر 10, 2019
1 181 اکتبر 23, 2019
11 674 جولای 16, 2019
4 231 جولای 2, 2019
3 1380 دسامبر 9, 2017
3 522 دسامبر 1, 2017
2 695 نوامبر 10, 2017
1 389 اکتبر 8, 2017
2 449 اکتبر 24, 2017
1 384 اکتبر 11, 2017
3 455 اکتبر 20, 2017
2 438 اکتبر 18, 2017
5 490 اکتبر 15, 2017
1 384 اکتبر 11, 2017
1 389 اکتبر 12, 2017