اندیشکده «شفافیت برای ایران»


تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم فناوری شهروندی تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
2 315 آپریل 22, 2020
1 313 آگوست 29, 2017
6 245 جون 14, 2020
4 496 آپریل 18, 2020
1 327 ژانویه 15, 2020
1 192 اکتبر 4, 2019
3 640 دسامبر 18, 2019
6 571 دسامبر 16, 2019
1 181 نوامبر 10, 2019
1 147 اکتبر 23, 2019
11 636 جولای 16, 2019
4 198 جولای 2, 2019
3 1279 دسامبر 9, 2017
3 479 دسامبر 1, 2017
2 658 نوامبر 10, 2017
1 364 اکتبر 8, 2017
2 425 اکتبر 24, 2017
1 355 اکتبر 11, 2017
3 416 اکتبر 20, 2017
2 413 اکتبر 18, 2017
5 454 اکتبر 15, 2017
1 355 اکتبر 11, 2017
1 367 اکتبر 12, 2017