اندیشکده «شفافیت برای ایران»


آموزش عمومی تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران» تیم فناوری شهروندی تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 541 آپریل 22, 2020
0 558 آگوست 29, 2017
1 106 دسامبر 4, 2022
5 588 جون 14, 2020
3 875 آپریل 18, 2020
0 615 ژانویه 15, 2020
0 420 اکتبر 4, 2019
2 1056 دسامبر 18, 2019
5 838 دسامبر 16, 2019
0 343 نوامبر 10, 2019
0 323 اکتبر 23, 2019
10 1022 جولای 16, 2019
3 456 جولای 2, 2019
2 1649 دسامبر 9, 2017
2 691 دسامبر 1, 2017
1 1134 نوامبر 10, 2017
0 552 اکتبر 8, 2017
1 638 اکتبر 24, 2017
0 552 اکتبر 11, 2017
2 634 اکتبر 20, 2017
1 596 اکتبر 18, 2017
4 744 اکتبر 15, 2017
0 533 اکتبر 11, 2017
0 546 اکتبر 12, 2017