مدل‌های بلوغ داده

در این بخش به بررسی مدل‌های بلوغ در حوزه حکمرانی داده، مدیریت داده،‌ داده‌ی باز و سایر مباحث مشابه می پردازیم .

2 پسندیده

ا Data Crossrroads میزان بلوغ مدیریت داده (DM) با مدلی تحت عنوان “Orange” در شرکت هایی با اندازه متوسط را بررسی کرده‌است.

اهداف این بررسی عبارتند از:

  • نشان دادن وضعیت فعلی مدیریت داده‌ در میان شرکت‌های متوسط جهان
  • مقایسه عملکرد شرکت ها با همتایان خود
  • آگاهی از میزان بلوغ موجود و ارزیابی عملکرد شرکت
  • به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مدل مدیریت داده‌ و پیاده سازی آن در شرکت.

سند اصلی این بررسی در سال 2019 :
2019 - DM-maturity-assessment-review_v02a.pdf (8.8 مگابایت)

2 پسندیده

thanks for the awesome information.

thanks my issue has been fixed.