سوالی در باب حقوق پلت‌فرم‌ها

پلت‌فرم‌ها موجودیت‌های جدیدی در جامعه بشری هستند، طبعا و در جامعه‌ی ما نیز. لذا ابعاد رفتاری و در نتیجه حقوقی آنها هنوز در حال کشف و طراحی و یادگیری مستمر است.
یکی از چالش‌های جدی پلت‌فرم‌ها، آنجایی است که مشارکت‌جویی از مخاطبان، منجر به ناراحتی بخش دیگری از مخاطبان و یا حتی افراد دیگر جامعه گردد.

  • برای نمونه یک سایت خبری را تصور کنید که کامنت‌های برخی مخاطبان، برای جمع دیگری ناراحت‌کننده یا توهین‌آمیز به نظر رسد.
  • و یا ممکن است عده‌ای از پزشکان از ارزیابی برخی کاربران نسبت به آنها در یک پلت‌فرم ارزیابی عملکرد پزشکان، ناراحت کننده به نظر برسد.
  • در مثال دیگری، اینکه عده‌ای از کابران یک سامانه‌ی بارگذاری فایل، اقدام یه بارگذاری مطالبی ناهنجار یا غیرقانونی نمایند.

در چنین مواردی لااقل این چند سوال به ذهن میرسد:

  1. این پلت‌فرم‌ها در چه حتی و به چه میزان مسئول هستند؟
  2. بهترین وضعیت رگولاتوری برای این مصادیق، به گونه‌ای که نه عملکرد درست پلت‌فرم‌ها محدود شود و نه مصادیق نامطلوب فزونی گیرند، به چه ترتیب است؟
  3. وضعیت فعلی قوانین کشور، و نیز عملکرد دادگاه‌ها و قوه قضائیه در چنین مصادیقی به چه ترتیب بوده است؟
  4. تجارب حقوقی دنیا در این رابطه چگونه است؟
2 پسندیده

در همین رابطه:

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01972243.2017.1391913

1 پسندیده