موضوعات مرتبط با شفافیت


کدهای رفتاری اقتصاد رفتاری اشتراک ‌گذاری منابع، بحث و گفت‌وگو پیرامون موضوع اقتصاد رفتاری. مشارکت در تصمیم‌گیری مصورسازی داده بحث و گفت و گو پیرامون مصورسازی داده‌ها چالش استراتژی باز ثبت دانش و محتوا در زمینه استراتژی باز قانون‌سپاری گردآوری و تبادل نظر پیرامون قانون‌سپاری (جمع‌سپاری قانون‌نویسی)… فناوری نرم بحث و تبادل نظر پیرامون فناوری نرم فناوری حقوقی ارزیابی آثار مقررات‌گذاری دولت به مثابه پلتفرم استعاره‌ی جدیدی که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پا به عرصه‌ی حکمرانی گذاشته است بیش از همه‌ چیز به شفافیت گره خورده است. در این بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون این بحث می‌پردازیم. اگر سوالی داشتید می‌توانید از آقای یخچالی ( @Yakhchali ) که تز دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بپرسید. حاکمیت شرکتی / حکمرانی شرکتی دانش‌ باز درستی سنجی درستی مهم است. فکت‌ها مهم‌اند. همه می‌دانیم اگر تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، چه در زندگی شخصی و چه در عرصه عمومی، بر پایه‌ی اطلاعات نادرست گرفته شوند، می‌توانند منجر به نتایج فاجعه‌باری شوند. اینجاست که اهمیت درستی‌سنجی نمایان می‌شود. درستی‌سنجی یا fact-checking پروسه‌ی بررسی صحت گفته‌ها، ادعاها و اظهارات افراد یا رسانه‌ها است. فناوری شهروندی دولت الکترونیک در این بخش پیرامون مبحث مهم دولت الکترونیک بحث و گفت و گو خواهیم کرد. جمع‌سپاری مطالب ، مقالات، اخبار و کتب پیرامون جمع‌سپاری حکومت‌ باز گفتگوهایی پیرامون حکومت باز و مفاهیم مرتبط تنظیم‌گری بحث و گفت‌وگو پیرامون تنظیم‌گری با عینک شفافیت زنجیره بلوک نوآوری باز حکمرانی و شهر هوشمند مطالبی با موضوع هوشمندسازی دولت، شهر، شهروندان، کسب و کارها و …در اینجا جمع‌اوری می گردد مطالبه‌گری و حمایتگری گفت و گو پیرامون مطالبه‌گری از حاکمیت پاسخگویی پاسخگویی(Accountability) مفهومی در حکمرانی خوب است که در هم تنیدگی فراوانی با شفافیت دارد چرا که از طریق ارائه اطلاعات برای عموم مردم زمینه برای نظارت عمومی ایجاد می‌شود و در واقع اینکه عملکرد مسئولین در معرض عموم مردم قرار میگیرد موجب پاسخگویی آنها میشود. در این دسته سعی داریم این بار با تمرکز روی این مفهوم و تجربیات جهانی و ادبیات موجود به شفافیت بنگریم. مشارکت عمومی-خصوصی اسناد و مطالب مرتبط با مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) اقتصاد سیاسی با توجه به تعاریف اقتصاد سیاسی که یکی از آنها به نقل از درازن در کتاب اقتصاد سیاسی کلان: «چگونگی اثرگذاری امور سیاسی در انتخاب‌های اقتصادی است» می‌توان به اثرات شفافیت سیاسی، و مخصوصاً تعارض منافع در انتخاب‌های اقتصادی ذیل موضوع کاری و پژوهشی ما در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداخت. البته خود درازن هم در کتاب «اقتصاد سیاسی کلان» به موضوع تعارض منافع پرداخته و یک عامل بسیار تعیین کننده در امور سیاسی موثر در اقتصاد میداند. این زاویه‌ی نگاهی که به اثرات شفافیت سیاسی و تعارض منافع در اقتصاد سیاسی وجود دارد راه جدید و ابعاد فراوانی پیش روی ما قرار میدهد که اصل آن همان کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است که سابقاً به آن پرداختیم اما این بار این کارکردها را در اقتصاد خواهیم دید. بنابراین موضوعیی بسیار کاربردی و زاویه‌ی نگاه جدیدی است به کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی داده‌‌ی باز بحث و گفت‌وگو پیرامون داده‌ی حکومتی باز خدمات دولت حکمرانی حکمرانی موضوعی است که در آن مدل ها و نظریات مختلفی در سالهای اخیر ارائه شده است. این موضوع به عنوان موضوع کلانی که شفافیت، تعارض منافع و…ذیل آن می گنجد، جای بررسی و تعمیق بیشتری دارد. در این میان موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) ارتباط نزدیکی به حوزه‌های فعالیت ما دارد و از طرف دیگر هم با توجه به تعاریف موجود و شاخص‌‌های مطرح شده از حکمرانی خوب (Good Governance) از این جهت که «شفافیت» و «پاسخگویی» و البته «مبارزه با فساد» مورد توجه قرار می‌گیرد.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 402 آگوست 26, 2017
2 472 می 18, 2022
3 83 می 16, 2022
2 51 مارچ 21, 2022
13 1228 فوریه 8, 2022
15 1347 فوریه 1, 2022
5 316 نوامبر 8, 2021
5 1232 دسامبر 30, 2019
8 208 اکتبر 18, 2021
2 158 دسامبر 20, 2021
10 1237 نوامبر 15, 2021
4 161 نوامبر 8, 2021
3 183 نوامبر 8, 2021
4 191 اکتبر 28, 2021
2 178 اکتبر 19, 2021
0 86 اکتبر 19, 2021
0 95 اکتبر 19, 2021
0 90 اکتبر 19, 2021
1 107 اکتبر 17, 2021
8 2396 اکتبر 11, 2021
8 735 اکتبر 6, 2021
4 869 اکتبر 6, 2021
3 453 سپتامبر 9, 2021
48 7784 سپتامبر 16, 2021
0 112 سپتامبر 7, 2021
20 2904 آگوست 24, 2021
1 120 آگوست 9, 2021
4 533 جولای 26, 2021
55 3868 جولای 22, 2021
2 462 جولای 16, 2021