شفافیت استخدام و انتصابات

نمیدانم در جهان در این مورد به صورت تخصصی کار شده است یا اینکه مثلا ذیل شفافیت عملکرد مسئولین میاید. اما به نظرم جا دارد این موضوع به صورت جداگانه بررسی و مطالعه شود.
یکی از دلایل آن هم اتفاقاتی است که در کشور ما در این مورد رخ میدهد. که البته شبهات فراوانی در اذهان عمومی هم وجود دارد. مسئله رانت و ارتباطات در این موضوع بروز جدی دارد. شاید اگر دلیل انتصاب و نسبت سابقه کاری و تحصیلی فرد منصوب با کار و مقام مربوطه مشخص و شفاف باشد، این مسائل پیشگیری شود.

3 Likes

امروز به موضوع شفافیت فرایند انتصابات و استخدام در کشور برخوردم. با جستجوی بیشتر یک نمونه از اجرای این ایده را در کشور استرالیا پیدا کردم که نکات خوبی دراین باره گفته. انتهای نوشته الگوریتم انتصاب رو هم آورده که یه جورایی ماحصل کل آیین نامه مذکوره.
Merit-and-transparency.pdf (369.5 کیلوبایت)


این هم سایتی است که این آیین نامه رو پشتیبانی می کند.
پست های خالی مشخصه و فرایند انتخاب و انتصابات کاملا شفاف در اختیار عموم قرار گرفته است و حتی افراد می توانند برای پست های خالی درخواست بررسی بدهند.

کلید واژه هایی برای سرچ بیشتر:
transparency of appointment
merit system and transparency
Workplace Transparency
Recruitment transparency

1 Likes