بازی‌های حوزه‌ی حکمرانی

بازی چیز خوبی است، مخصوصا اگر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و حکمرانی باشد!

همیشه علاقه داشته‌ام بازی‌[هایی] را در اندیشکده طراحی کنیم که نه در لایه‌ی آموزش حکمرانی، بلکه آنرا در لایه‌ی مشارکت در امور مختلف حکمرانی بکار بگیریم. برای رسیدن به این مرحله البته ابتدا باید خوب دید و بازی کرد و یاد گرفت!

در اینجا تلاش می‌کنیم بازی‌های مرتبط با این هدف را گردآوری کنیم.

3 پسندیده


https://www.icivics.org/

2 پسندیده

پیرامون بازی:

آدرس بازی:
/https://petronia.games

4 پسندیده

چند بورد گیم رو برای درک بهتر از حکمرانی به صورت عام معرفی می‌کنم. البته که دقیقا به موضوعاتی که میگم اشاره نمی‌کنه و برداشت بنده از متد بازی هست.

بازی through the ages:‌ برای تمرین حکمرانی و یادگیری تاریخ

بازی terraforming mars: برای تمرین حکمرانی

بازی catan؛ برای درک اقتصاد سوسیال

بازی monopoly برای درک اقتصاد سرمایه‌داری

بازی istanbul برای درک بهتر بازار

3 پسندیده