شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی

گزارش پژوهشی «شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی» در موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تهیه شده و متن کامل آن از این‌جا قابل دریافت است. در این گزارش تلاش شده است از خلال دستورالعمل‌ها و تجربیات جهانی، فضای مفهومی شفافیت در خصوص نهادهای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بسط داده شود.
مقدمه گزارش:
«شفافیت» را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سال‌های اخیر در فضای سیاست‌گذاری ایران دانست. این مفهوم به‌ویژه ذیل مفهوم کلان‌تر حکم‌رانی خوب در عرصه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و قوانین مورد تأکید و توجه بوده است. با این وجود، به نظر می‌رسد وفاق چندانی بر روی تعریف مشخص این مفهوم و تدوین سازوکار اجرایی آن وجود ندارد و به‌این‌ترتیب خود مفهوم شفافیت به صورتی غیرشفاف و در هاله‌ای از ابهام طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است.

شفافیت در حوزه‌ها و نهادهای دارای وجه مالی و اقتصادی همواره از اهمیتی بیشتر برخوردار بوده است. در نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی که مدیریت بخشی از اموال عمومی را در بازه‌های زمانی طولانی بر عهده دارند و ایفای تعهدات آن‌ها موکول به آینده است، شفافیت از حساسیت بیشتر و اهمیت افزون‌تری برخوردار است.

این گزارش در پی آن است تا در درجه اول تعاریف موثق از مفهوم شفافیت را بررسی کند؛ اما با توجه به تنوع انواع مفهوم‌پردازی و دسته‌بندی از شفافیت از منظرها و زوایای گوناگون، بنا به ضرورت و هدف نهایی در این گزارش، مفهوم شفافیت در بستر اثرات آن بر کیفیت حکم‌رانی و به‌عنوان ابزاری در راستای تحقق حکم‌رانی خوب مورد توجه قرار می‌دهد. پس از مرور مفهومی، شفافیت به‌عنوان یکی از اصول و عناصر حکمر‌انی خوب در صندوق‌های بازنشستگی با جزئیات بیشتری از ویژگی‌های آن از منظر مراجع و منابع مختلفی همچون انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، موسسه ملبورن مرسر، اصول ماینرز و… مورد مطالعه و توجه قرار می‌گیرد.

در بررسی مفهوم شفافیت از این منظر، آن‌چه در تحلیل نهایی اهمیت دارد، شناسایی زمینه‌های به‌کارگیری آن در متن و واقعیت اجتماعی است. از این‌رو بخش بعدی، به بررسی ظرفیت‌های حقوقی و تجربیات مربوط به اصل شفافیت در منظومه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ایران می‌پردازد.

بخش پایانی به جمع‌بندی نکات طرح شده به‌ویژه برآیند ویژگی‌های شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی از نظر مراجع گوناگون و ارائه یک دسته‌بندی از شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی خواهد پرداخت».

6 پسندیده