شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


نظام سلامت سازمان بازرسی کل کشور مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد. سازمان‌های مردم نهاد جمع‌آوری محتوا، بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام مالیاتی انتخابات گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری مدیریت بحران نهادهای تنظیم‌گر دولت نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. معاملات بحث و بررسی شفافیت در معاملات دولتی بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. شورای نگهبان آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نهادهای عمومی غیر دولتی دولت و بخش اجرایی قوه‌ قضائیه نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. لابی گری یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی-اقتصادی هر کشوری وجود دارد، مسئله لابی و لابی‌گری است. این پدیده در بسیاری از کشورها علی رغم وجود داشتن به رسمیت شناخته نشده ولی در برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قوانین و ساختارهای لازم نیز برای آن پیش بینی شده است. در این بخش به تجربیات خوب و بد در این خصوص، مزایا و معایب (عوارض) آن، ارتباطش با تعارض منافع و فساد،‌ راه‌های مدیریت لابی گری از جمله شفافیت لابی گری،‌ و … پرداخته خواهد شد. بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 557 آگوست 26, 2017
8 1627 جولای 10, 2023
8 1514 می 24, 2023
7 1146 اکتبر 7, 2019
3 932 آپریل 3, 2023
7 1524 ژانویه 9, 2023
0 109 دسامبر 26, 2022
1 305 دسامبر 13, 2022
1 135 نوامبر 26, 2022
0 373 ژانویه 15, 2021
0 535 نوامبر 17, 2017
23 4789 آگوست 30, 2022
16 5489 آگوست 3, 2022
2 970 جولای 27, 2021
12 3809 جولای 6, 2022
1 282 می 28, 2022
22 15565 جون 16, 2022
8 692 می 29, 2022
36 4706 آپریل 12, 2022
1 270 مارس 4, 2022
7 955 فوریه 19, 2022
2 855 فوریه 13, 2022
20 91929 فوریه 8, 2022
3 920 ژانویه 22, 2022
8 1205 دسامبر 24, 2021
3 1076 دسامبر 22, 2021
8 2305 دسامبر 19, 2021
1 1245 نوامبر 21, 2021
14 2580 اکتبر 4, 2021
0 314 اکتبر 3, 2021