شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


نظام سلامت مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر سازمان بازرسی کل کشور مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد. سازمان‌های مردم نهاد جمع‌آوری محتوا، بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام مالیاتی گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری مدیریت بحران نهادهای تنظیم‌گر انتخابات دولت نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. شورای نگهبان آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس معاملات بحث و بررسی شفافیت در معاملات دولتی اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نهادهای عمومی غیر دولتی دولت و بخش اجرایی قوه‌ قضائیه نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. لابی گری یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی-اقتصادی هر کشوری وجود دارد، مسئله لابی و لابی‌گری است. این پدیده در بسیاری از کشورها علی رغم وجود داشتن به رسمیت شناخته نشده ولی در برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قوانین و ساختارهای لازم نیز برای آن پیش بینی شده است. در این بخش به تجربیات خوب و بد در این خصوص، مزایا و معایب (عوارض) آن، ارتباطش با تعارض منافع و فساد،‌ راه‌های مدیریت لابی گری از جمله شفافیت لابی گری،‌ و … پرداخته خواهد شد. شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه…
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 671 آگوست 26, 2017
4 4401 جولای 3, 2024
1 496 آپریل 16, 2024
2 2136 ژانویه 16, 2024
0 185 نوامبر 16, 2023
8 2219 جولای 10, 2023
8 2016 می 24, 2023
7 1374 اکتبر 7, 2019
3 1169 آپریل 3, 2023
7 1927 ژانویه 9, 2023
0 270 دسامبر 26, 2022
1 502 دسامبر 13, 2022
1 290 نوامبر 26, 2022
0 468 ژانویه 15, 2021
0 655 نوامبر 17, 2017
23 5799 آگوست 30, 2022
16 6479 آگوست 3, 2022
2 1224 جولای 27, 2021
12 4499 جولای 6, 2022
1 624 می 28, 2022
22 20433 جون 16, 2022
8 889 می 29, 2022
36 5500 آپریل 12, 2022
1 427 مارس 4, 2022
7 1205 فوریه 19, 2022
2 1083 فوریه 13, 2022
20 114045 فوریه 8, 2022
3 1130 ژانویه 22, 2022
8 1447 دسامبر 24, 2021
3 1729 دسامبر 22, 2021