آرشیو فهرست مهم‌ترین برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای در حوزه‌ی شفافیت و مبارزه با فساد

آرشیو فهرست مهم‌ترین برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای در حوزه‌ی شفافیت و مبارزه با فساد؛ با ذکر چند نکته:

  • ارائه کننده صرفا از میان اعضای اندیشکده نیست.
  • این پست همزمان برای ثبت رویدادهای از اکنون به بعد، و نیز آرشیو مصادیق مهم گذشته تدارک دیده شده است.
  • ترجیحاً نام ارائه کننده، زمان و موضوع گفتگو نیز درج شود.

راهنمایی:

اردیبهشت 1400
گفتگو با مدیر موسسه شفافیت برای ایران پیرامون #شفافیت کلید تحول حکمرانی (قسمت اول)

1 Likes

دکتر خاندوزی، اردیبهشت 1400
برنامه پرونده ویژه: نقش شفافیت در اداره دولت

1 Likes

شفافیت و سبک نوی حکمرانی
مهدی ثنائی، در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، روند تحقیق و پیگیری مطالبات در حوزه دسترسی به اطلاعات را تبیین کرد.

1 Likes

پادکست دایره شفافیت Transparency Loop l
کوثر گوهری

1 Likes

1 Likes

ویژه برنامه ثریا (کلید اینجاست) 1400/03/01 | دکتر سید مجید حسینی

ساختارهای ایجاد تبعیض و بی عدالتی در کشور چیست؟
وقتی تصمیم سازان در هر دو سوی میز حضور دارند، تعارض منافع در حوزه های مسکن، سلامت، آموزش و نظام بانکی، چه بلایی بر سر کشور می آورد؟

آقای دکتر مهدی ثنایی مسئول اندیشکده شفافیت برای ایران، ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ در برنامه «کلید اینجاست» شبکه ۱ حضور پیدا کرده و در رابطه با تعارض منافع و اهمیت آن در موضوع مبارزه با فساد مطالبی را ارائه کرد. ایشان با توضیحاتی در مورد اینکه چگونه می‌توان با فساد مبارزه کرد، ارائه خود را آغاز کرد. رویکردهای مختلف مبارزه با فساد شامل رویکرد مجازات و رویکرد پیشگیرانه توسط ایشان معرفی شد و این توضیحات مقدمه‌ای بود برای ورود ایشان به موضوع تعارض منافع به عنوان اصلی‌ترین عامل پیشگیری از فساد.