قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت قراردادها در کشور

قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت قراردادها در کشور (حقوق شفافیت قراردادها)

[تعمدا خالی]

  • 1387 - آیين نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها (مورخ 1387/4/5 مصوب هيئت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی / به عنوان آیين‌نامه مستقل / منسوخ در سال 92) (اینجا)

  • 1390 - بند ب ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 - (اینجا)

  • 1392 - آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (شماره۸۲۴۲۳/ت۴۹۱۵۱هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲) (اینجا)

  • 1395 - بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (شماره 580492 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) - (اینجا)

  • ؟ - نامه دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور - (اینجا)

  • 1397 - مصوبه‌ی «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»، مصوب 1397/03/01 - (اینجا)

تبادل اطلاعات بین سامانه تداركات الکترونیکي دولت و سامانه سازمان برنامه و بودجه كشور

ابلاغ ارتباط ستاد و پایگاه قراردادهای سازمان برنامه و بودجه.pdf (231.5 کیلوبایت)

1 Likes