استانداردها و راهنماهای سوت‌زنی (گزارش‌گری تخلف)

[تعمدا خالی]

ISO 37002:2021

Whistleblowing management systems — Guidelines


2 Likes

Whistleblowing Management Handbook


Whistleblowing-Management-Handbook_Final-for-Web-.pdf (554.1 کیلوبایت)

1 Likes