گردآوری مهم‌ترین تجارب اجرایی شفافیت در کشور

تا امروز، تجارب موفق و ناموفق متنوعی در حوزه‌ی ارتقاء شفافیت در کشور وجود دارد؛ که افراد مشخصی در آن نقش ویژه بازی کرده‌اند، برای نمونه:

  • شفافیت شهرداری و شورای شهر تهران؛ خانم دکتر آروین و دکتر فرجود (اینجا و اینجا و اینجا)
  • شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ آقای لطفی (اینجا و اینجا)
  • شفافیت آستان قدس رضوی؛ آقای ظهوریان (اینجا)
  • شفافیت در سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ دکتر ناظمی (اینجا)
  • شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری؛ سید میعاد صالحی (اینجا و اینجا)
  • شفافیت سازمان بهزیستی؛ (اینجا)
  • شفافیت شهرداری‌های چندین شهر کشور؛ (نظیر مشهد، اصفهان، یزد، شیراز، قم، کرمان، اهواز)
  • تجربه‌ی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ دکتر انتظامی (اینجا)

دیگه چه تجاربی در کشور در این رابطه می‌شناسید؟

1 Likes